KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Povinne zverejňované dokumenty > Zmluvy 2019

Zmluvy 2019
Názov Dátum účinnosti zmluvy Dodávateľ Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH
Dodatok č. 3 k zmluve o poskyt. služieb v oblasti nakladania s odpadom 25.02.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 0
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezp. syst. združ. nakladania s odpadom z obalov 27.02.2019 Natur- Pack,a.s., Bratislava 0
Zmluva o poskytnutí dotácie 05.06.2019 TSK 600
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 16.07.2019 Ing. Eva Ďuržová, Trenčín 500
Nájom nebyt. priestory- potraviny 15.07.2019 Obec Krivosúd- Bodovka 50