KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Povinne zverejňované dokumenty > Objednávky

Povinne zverejňované dokumenty

Objednávky
Názov Dátum vystavenia objednávky Dodávateľ Spolu za objednávku
Wiskan_databáza 25.01.2011 Katastrálny úrad v Trenčíne 0
Úprava web-stránky obce 25.01.2011 Maurit s.r.o. 0
Oprava MK 04.04.2011 Cesty Nitra a.s., OZ Trenčín 1050
Vlajky 04.04.2011 2U s.r.o, Bratislava 111
Predajné stánky 10.05.2011 M.H.S.L, m.r.o. Trenčín 0
El.prípojka 20.04.2011 ZSE a.s. 150
Prekrývka starej ekol. záťaže 27.04.2011 Maprostav a.s., Trenčín 5000
Oprava čerpadla na ČS 05.05.2011 Pumpa servis Čachtice 0
Porealizačné zameranie_náj.byty 08.07.2011 Geodézia Trenčín 0