KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Povinne zverejňované dokumenty > Faktúry 2019

Faktúry 2019
Názov Dátum účinnosti zmluvy Dodávateľ Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH
Licencia cintoríny r.2019 02.01.2019 Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 30
Systémová podpora URBIS I.Q.2019 02.01.2019 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
Mis Inform.systém 01/2019 09.01.2019 SWAN a.s., Bratislava 84
Záloha EE ČOV + SP 01/19 14.01.2019 ZSE a.s., Bratislava 84
oprava el. kotla bytč.2 14.01.2019 Ivan Zajac 169
Záloha EE OcÚ+ obec 01/19 16.01.2019 ZSE a.s., Bratislava 678
Záloha EE pož. zbrojnica 01-06/19 16.01.2019 ZSE a.s., Bratislava 53
služby obce info r.2019 21.01.2019 DATATRADE, Zlaté Moravce 46
Nákup stravné lístky 01/2019 24.01.2019 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava 165
odmeny umelcom rozhlas r.2019 25.01.2019 SLOVGRAM, Bratislava 38
telekom. služby referent 01/19 25.01.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 17
Pamätná kniha obce 30.01.2019 FORK s.r.o., Martin 61
Nákup stravné lístky 02/2019 30.01.2019 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava 165
prenájom koberec 01/19 04.02.2019 Lindstrom s.r.o., Trnava 5
tel. služby pevnej siete Ocú 01/19 05.02.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
spracovanie zdrav. posudku 05.02.2019 MUDr. Igor Godál 15
zimná údržba v obci 05.02.2019 Norma, s.r.o., Trenč. Turná 360
Mis Inform.systém 02/2019 11.02.2019 SWAN a.s., Bratislava 84
autor. odmena zalicenciu r.2019 11.02.2019 SOZA, Bratislava 20
Záloha EE Obec 02/19 11.02.2019 ZSE a.s., Bratislava 678
Záloha EE ČOV + SP 02/19 11.02.2019 ZSE a.s., Bratislava 84
Zverejnenie prac. ponuky- hl. kontrolór obce 12.02.2019 Profesia, spol. s.r.o., Bratislava 94
odvoz KO 01/19 12.02.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 300
Zneškodnenie KO 01/19 12.02.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 186
vyprac. hydrotech. prepočtu- VV 13.02.2019 Ing. Milan Antl,, Trenčín 180
Služby na doméne 01/19 13.02.2019 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 48
Publikácia Miestna samospráva III 14.02.2019 RZMOS, Trenčín 11
Služby mobilnej siete starosta 01/19 18.02.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 24
kontrola a čistenie komínov KD 19.02.2019 Ďurža,s.r.o., Trenč. Stankovce 36
zimná údržba v obci 20.02.2019 PD Inovec, Tr. Stankovce 816
Uverej. inzerátu- hl. kontrolór obce 25.02.2019 Petit press, Bratislava 104
Správa bytovky 01/19 25.02.2019 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Služby mobilnej siete referent 02/19 25.02.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 31
obj. informačných tabuliek 28.02.2019 Asaprint, Trenčín 101
prenájom a čistenie koberca 02/19 05.03.2019 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
tel. služby pevnej siete Ocú 02/19 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
odborná kontrola merania EE byt č.6 11.03.2019 INREZ Ing. Zdeno Rešetka, Trenčín 50
záloha EE bytovka+ čov 11.03.2019 ZSE a.s., Bratislava 84
Záloha EE OcÚ+ obec 03/19 11.03.2019 ZSE a.s., Bratislava 678
Zneškodnenie KO 02/19 11.03.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 186
odvoz KO 02/19 11.03.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 300
Služby na doméne 02/19 11.03.2019 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
služba IS MIS 03/19 11.03.2019 SWAN a.s., Bratislava 84
telekom. služby starosta 02/19 18.03.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 23
Nákup stravné lístky 03/2019 20.03.2019 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava 124
Správa bytovky 02/19 22.03.2019 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Služby mobilnej siete referent 03/19 25.03.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 18
Systémová podpora URBIS II.Q.2019 01.04.2019 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
aktualizácia programov za 2019 01.04.2019 TOPSET s.r.o, Stupava 114
prenájom a čistenie koberca 03/19 01.04.2019 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
Záloha EE OcÚ+ obec 04/19 04.04.2019 ZSE a.s., Bratislava 678
Záloha EE ČOV + SP 04/19 04.04.2019 ZSE a.s., Bratislava 84
reklama Zlaté stránky 2019 05.04.2019 MEDIATEL s.r.o., Bratislava 72
Nákup stravné lístky 04/2019 05.04.2019 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava 165
tel. služby pevnej siete Ocú 03/19 05.04.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
Mis Inform.systém 04/2019 08.04.2019 SWAN a.s., Bratislava 84
odvoz KO 03/19 11.04.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 307
Zneškodnenie KO 03/19 11.04.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 232
Služby na doméne 03/19 12.04.2019 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
nákup pouličných svetiel 12.04.2019 Ing. Regásek Marián- REMA, Trenčín 658
práca S VZV plošinou 12.04.2019 Mojmír Kurajda MOD, Trenčín 330
telekom. služby starosta 04/19 17.04.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 23
odvoz veľkoobj. kontajner+ zneškodnenie 17.04.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 525
Odvoz a znešk. nebezp. odpadu 23.04.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 403
Nákup notebook starosta+ programy 23.04.2019 InTech Real, s.r.o., Trenčín 1557
Servis výp. techniky 23.04.2019 InTech Real, s.r.o., Trenčín 180
telekom. služby referent 04/19 26.04.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 22
Správa bytovky 03/19 29.04.2019 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
práca elektromontáž+ materiál 29.04.2019 Hatlas Miroslav, Trenčín 860
prenájom a čistenie koberca 04/19 29.04.2019 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
záloha letecké foto obce 06.05.2019 CBS spol. s.r.o., Kynceľová 138
tel. služby pevnej siete Ocú 04/19 06.05.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 28
Záloha EE OcÚ+ obec 05/19 10.05.2019 ZSE a.s., Bratislava 507
Záloha EE ČOV + SP 05/19 10.05.2019 ZSE a.s., Bratislava 84
Mis Inform.systém 05/2019 10.05.2019 SWAN a.s., Bratislava 84
Služby na doméne 04/19 13.05.2019 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
odvoz KO 04/19 13.05.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 307
Zneškodnenie KO 04/19 13.05.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 380
Nákup stravné lístky 05/2019 14.05.2019 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava 165
Nákup náplne do tlačiarne- starosta 15.05.2019 Magic Print, s.r.o., Bretislava 18
Nákup tlačiareň + servis 15.05.2019 InTech Real, s.r.o., Trenčín 219
telekom. služby starosta 05/19 17.05.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 24
Správa bytovky 04/19 20.05.2019 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Vyprac. odborného stanoviska- predĺženie vodovodu 20.05.2019 Výskumný ústav VH, Bratislava 420
kontrola a meranie hasiacich prístrojov a hydrantov 21.05.2019 Pyroservis,a.s., Melčice-lieskové 141
vyúčtovacia FA EE SHM 22.05.2019 ZSE a.s., Bratislava -160
Nákup far. tlačiarne + servis 23.05.2019 InTech Real, s.r.o., Trenčín 229
telekom. služby referent 05/19 27.05.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 23
prenájom a čistenie rohože 05/19 27.05.2019 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
nákup mobilný telefón- referent 03.06.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 19
tel. služby pevnej siete + internet Ocú 05/19 04.06.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 31
Záloha EE OcÚ+ obec 06/19 07.06.2019 ZSE a.s., Bratislava 507
Záloha EE ČOV + SP 06/19 07.06.2019 ZSE a.s., Bratislava 84
Služby na doméne 05/19 10.06.2019 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Mis Inform.systém 06/2019 10.06.2019 SWAN a.s., Bratislava 84
Zneškodnenie KO 05/19 11.06.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 239
Vývoz KO 05/2019 11.06.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 307
obj. samolepiek triedenie odpadu 12.06.2019 JV plus AV s.r.o., Trenčín 14
opravná FA OcÚ spol.hosp. miestnosť 13.06.2019 ZSE a.s., Bratislava -18
telek. služby starosta 06/19 18.06.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 18
projektová dokum. predĺženie obec. vodovodu 18.06.2019 Ing. Milan Antl,, Trenčín 330
Nákup stravné lístky 06 + 07/2019 20.06.2019 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava 207
Správa bytovky 05/19 20.06.2019 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
telekom. služby referent 06/19 24.06.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 24
vývoz žumpa byty+ OcÚ 24.07.2019 Dalitrans s.r.o., Veľké Bierovce 60
Systémová podpora URBIS III.Q.2019 03.07.2019 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
portrét Zuzany Čaputovej 03.07.2019 TASR, Bratislava 30
prenájom a čistenie koberca 06/19 03.07.2019 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
Služby na doméne 06/19 03.07.2019 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Vyhotovenie KPSS 2019- 2023 03.07.2019 Ing. Jozef VIDA, Šahy 80
EE OcÚ + obec07/2019 04.07.2019 ZSE a.s., Bratislava 506
EE požiarna zbrojnica II/19 04.07.2019 ZSE a.s., Bratislava 53
EE bytovka+ čov 07/2019 04.07.2019 ZSE a.s., Bratislava 84
telekom. služby pevnej siete Ocú 07/19 08.07.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 31
Vývoz KO 06/2019 08.07.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 307
Zneškodnenie KO 06/19 08.07.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 204
Mis Inform.systém 07/2019 08.07.2019 SWAN a.s., Bratislava 84
služby na inf. portáli SLOVAKREGION 11.07.2019 Peter Jurík-LISA, Čierna Voda 37
softvér TENDERNET do 03.07.2020 11.07.2019 Tender net,s.r.o. Žilina 180