KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Povinne zverejňované dokumenty > Faktúry 2018

Faktúry 2018
Názov Dátum účinnosti zmluvy Dodávateľ Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH
Systémová podpora URBIS I.Q.2018 02.01.2018 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
Mis Inform.systém 01/2018 08.01.2018 SWAN a.s., Bratislava 60
Stravné lístky 01/2018 10.01.2018 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava 145
Záloha EE PZ 01/18 15.01.2018 ZSE a.s., Bratislava 53
Záloha EE ČOV 01/18 15.01.2018 ZSE a.s., Bratislava 95
Záloha EE OcÚ 01/18 15.01.2018 ZSE a.s., Bratislava 607
služba obce info r. 2018 22.01.2018 DATATRADE, Zlaté Moravce 46
aktualizácia k WinCity mzdy 2018 23.01.2018 TOPSET s.r.o, Stupava 8
TeamWiewer-nasadenie nového programu 23.01.2018 TOPSET s.r.o, Stupava 48
Služby na doméne 01/2018 26.01.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Služba B Mis inf.systém 02.02.2018 SWAN a.s., Bratislava 16
prenájom koberec 01/2018 02.02.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
Záloha EE OcÚ 02/18 02.02.2018 ZSE a.s., Bratislava 607
Záloha EE ČOV 02/18 02.02.2018 ZSE a.s., Bratislava 95
služby pevnej siete 01/2018 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
Mis Inform.systém 02/2018 07.02.2018 SWAN a.s., Bratislava 84
Vývoz KO 01/2018 08.02.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 01/2018 08.02.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 194
Stravné lístky 02 - 03/2018 09.02.2018 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava 290
Služby na doméne 01/2018 15.02.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Služby mobilnej siete 01/2018 19.02.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
Grafická úprava Bodovské noviny 19.02.2018 Ing. Vladimíra Hálová, Krivosúd-Bodovka 56
aktualizácia k WinCity mzdy 2018 20.02.2018 TOPSET s.r.o, Stupava 114
Odmeny umelcom- rozhlas 2018 20.02.2018 SOZA, Bratislava 20
Licencia cintoríny r.2018 21.02.2018 Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 30
Tlač bodovské noviny 21.02.2018 LEOPRINT s.r.o.,Trenčín 253
Služby mobilnej siete 01/2018 26.02.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9
Správa bytovky 01/2018 26.02.2018 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Záloha EE ČOV 03/17 05.03.2018 ZSE a.s., Bratislava 95
Záloha EE OcÚ 03/18 05.03.2018 ZSE a.s., Bratislava 607
prenájom koberec 02/2018 05.03.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
služby pevnej siete 02/2018 05.03.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
Publikácia účtovné súvzťažnosti 07.03.2018 RZMOSP, Trenčín 26
Mis Inform.systém 03/2018 07.03.2018 SWAN a.s., Bratislava 84
Vývoz KO 02/18 08.03.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 02/18 08.03.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 194
Služby na doméne 02/2018 13.03.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 48
Služby mobilnej siete 02/2018 19.03.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
Držiak na vlajky 22.03.2018 Vlajky EU, Praha 6 38
Služby mobilnej siete 03/2018 26.03.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9
Vypracovanie projektu- Podpora rozvoja špotu 2018 26.03.2018 Bánovská regionálna rozvojová agentúra 150
Odmeny umelcom- rozhlas 2018 26.03.2018 SLOVGRAM, Bratislava 38
Správa bytovky 02/2018 26.03.2018 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Vypracovanie proket. energetického hodnotenia - Zníženie energetickej náročnosti OcÚ 26.03.2018 PORIS s.r.o., Trenčianske Stankovce 380
Čistenie a kontrola komínov 26.03.2018 Hana Ďuržová, Trenčianske Stankovce 36
Systémová podpora URBIS II.Q.2018 03.04.2018 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
prenájom koberec 03/2018 04.04.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 5
Nákup stravné lístky II.Q.2018 04.04.2018 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava 290
Záloha EE OcÚ 04/18 05.04.2018 ZSE a.s., Bratislava 607
Záloha EE ČOV 04/18 05.04.2018 ZSE a.s., Bratislava 95
služby pevnej siete 03/2018 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
Mis Inform.systém 04/2018 09.04.2018 SWAN a.s., Bratislava 84
Vývoz KO 03/18 12.04.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 03/18 12.04.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 172
Služby na doméne 03/2018 13.04.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Búracie práce - autobusová zastávka 13.04.2018 Š-KOPSTAV s.r.o., Trenčianska Turná 240
Vlajka EU 16.04.2018 LIM PO Prešov, s.r.o. 17
Úprava editora, galérie na www.stránke 16.04.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 180
Dodanie a montáž PVC okno - PZ 17.04.2018 Natura DM s.r.o., Tr. Stankovce 415
Služby mobilnej siete 03/2018 18.04.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
znalecký posudok-vodovod (parcela 418/3) 18.04.2018 Ing. Ján Brenišin 100
Príprava služ. auta na STK a TK 18.04.2018 Branislav Bulko ALIASTECH, Opatovce 63
Zneškodnenie veľkoobjem. odpadu 20.04.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 441
Zneškodnenie nebezp. odpadu 20.04.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 154
Správa bytovky 03/2018 23.04.2018 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Služby mobilnej siete 03/2018 25.04.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10
prenájom koberec 03/2018 30.04.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
revízia elektroinštalácie OcÚ 30.04.2018 Oľga Dobiášová OLAMONT Trenčín 297
Záloha EE OcÚ 05/18 04.05.2018 ZSE a.s., Bratislava 607
Záloha EE ČOV + SP 05/18 04.05.2018 ZSE a.s., Bratislava 95
Služby mobilnej siete 04/2018 07.05.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
Kontrola hasiacich prístrojov 10.05.2018 Pyroservis, s.r.o., Melčice-lieskové 157
Mis Inform.systém 05/2018 10.05.2018 SWAN a.s., Bratislava 84
betón - zástavka 11.05.2018 STAFIS Trenčín 260
Služby na doméne 04/2018 11.05.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
zemné práce - rek. zástavky 16.05.2018 Urbanovský transport 48
Služby mobilnej siete 04/2018 17.05.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
nákup svietidlá VO 22.05.2018 E-SVIT, Praha 2 229
el.-inšt. práce osvetlenie- ihrisko 23.05.2018 INREZ Ing. Zdeno Rešetka, Trenčín 190
Služby mobilnej siete 04/2018 25.05.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10
dokument pre SP-rozšírenie vod. 28.05.2018 ZI ZTI s.r.o., Trenčianske Teplice 3960
prenájom koberec 05/2018 28.05.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 6
Správa bytovky 04/2018 28.05.2018 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
výkresy- aut. zastávka 28.05.2018 PIA STAMAT, s.r.o.,Trenčín 350
pouličné LED osvetlenie 4 ks 28.05.2018 Goled Komárno 200
dopl. obecné noviny 2018 05.06.2018 INPROST s.r.o., Bratislava 20
Záloha EE OcÚ 06/18 05.06.2018 ZSE a.s., Bratislava 607
Záloha EE ČOV+ SP 06/18 05.06.2018 ZSE a.s., Bratislava 95
Prezentačné služby slovak region 2019 05.06.2018 Peter Jurík-LISA, Čierna Voda 38
služby pevnej siete 05/2018 06.06.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 39
Mis Inform.systém 06/2018 07.06.2018 SWAN a.s., Bratislava 84
Vývoz KO 05/18 12.06.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 300
Zneškodnenie KO 05/2018 12.06.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 187
Služby na doméne 05/2018 13.06.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Maliarske práce a materiál náj. byt 88 14.06.2018 František Sáska, Horná Súča 1400
Služby mobilnej siete 05/2018 18.06.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
zber.nádoby- použitý olej 20.06.2018 PRIMUS, Lietavská Lúčka 507
plošina- oprava VO 25.06.2018 Obec Trenčianske Stankovce 65
prenájom koberec 06/2018 25.06.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
Vývoz KO 04/2018 25.06.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 300
Zneškodnenie KO 04/2018 25.06.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 313
Správa bytovky 05/2018 28.06.2018 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Systémová podpora URBIS III.Q.2018 03.07.2018 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
Služby mobilnej siete 05/2018 28.06.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10
služby pevnej siete 06/2018 06.07.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
Nákup stravné lístky 06.07.2018 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava 290
Mis Inform.systém 07/2018 09.07.2018 SWAN a.s., Bratislava 84
Záloha EE OcÚ 07/18 09.07.2018 ZSE a.s., Bratislava 607
Záloha EE PZ III.Q.2018 09.07.2018 ZSE a.s., Bratislava 53
dovoz a montáž zstávky-rekonštr. 09.07.2018 mmcité2, Trenčín 3755
audit uč.závierky 2017 09.07.2018 Ing. Eva Ďuržová, Trenčín 500
Licencia tendernet 2018-19 09.07.2018 Tender net, Žilina 180
Vývoz KO 06/2018 10.07.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 300
Zneškodnenie KO 06/2018 10.07.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 162
Záloha EE ČOV 07/18 10.07.2018 ZSE a.s., Bratislava 95
Služby na doméne 06/2018 12.07.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Služby mobilnej siete 06/2018 18.07.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
prenájom koberec 07/2018 23.07.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
Správa bytovky 06/2018 23.07.2018 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Služby mobilnej siete 06/2018 25.07.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10
el.-inšt. práce byt 87 27.07.2018 INREZ Ing. Zdeno Rešetka, Trenčín 1400
Záloha EE ČOV + SP 08/18 06.08.2018 ZSE a.s., Bratislava 95
Záloha EE OcÚ 08/18 06.08.2018 ZSE a.s., Bratislava 607
Mis Inform.systém 08/2018 06.08.2018 SWAN a.s., Bratislava 84
Služby mobilnej siete 07/2018 07.08.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
Služby na doméne 07/2018 13.08.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
čistenie verej. priestorov 13.08.2018 Š-KOPSTAV s.r.o., Trenčianska Turná 150
Vývoz KO 07/2018 02.10.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 300
Zneškodnenie KO 07/2018 13.08.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 175
Služby mobilnej siete 07/2018 17.08.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
Správa bytovky 07/2018 23.08.2018 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
prenájom koberec 08/2018 23.08.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 5
Služby mobilnej siete 08/2018 25.08.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10
oprava obecného rozhlasu 27.08.2018 Mojmír Kurajda MOD, Trenčín 265
oprava bytu 87 03.09.2018 INREZ Ing. Zdeno Rešetka, Trenčín 110
Záloha EE OcÚ 09/18 05.09.2018 ZSE a.s., Bratislava 581
Nákup stravné lístky IV.Q.2018 06.09.2018 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava 414
Mis Inform.systém 09/2018 07.09.2018 SWAN a.s., Bratislava 84
služby pevnej siete 08/2018 10.09.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
Služby na doméne 08/2018 12.09.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Záloha EE ČOV 09/18 12.09.2018 ZSE a.s., Bratislava 95
Vývoz KO 08/2018 12.09.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 300
Zneškodnenie KO 08/2018 12.09.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 181
Správa bytovky 08/2018 17.09.2018 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
vyúčtovacia FA byt 87 17.09.2018 ZSE a.s., Bratislava -7
prenájom a čistenie koberca ocú 19.09.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
Služby mobilnej siete 08/2018 19.09.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
nákup dopravné zrkadlo 20.09.2018 Sivex, s.r.o., Bratislava 171
Služby mobilnej siete 08/2018 24.09.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 13
zálohová platba exter. úprava zástavka 25.09.2018 Kate design, Bratislava 150
mapa ČSR 28.09.2018 VKÚ Harmanec, Kynceľová 52
vyhotovenie BP GDPR 01.10.2018 Richard Krajčík, Lovčica- Trubín 190
služby pevnej siete 09/2018 05.10.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
Záloha EE ČOV 10/18 05.10.2018 ZSE a.s., Bratislava 95
Záloha EE OcÚ 10/18 05.10.2018 ZSE a.s., Bratislava 581
Mis Inform.systém 10/2018 05.10.2018 SWAN a.s., Bratislava 84
veľkoobj. kontajner 08.10.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 94
Systémová podpora URBIS IV.Q.2018 08.10.2018 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
Služby na doméne 9/18 09.10.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Zneškodnenie KO 09/2018 09.10.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 198
Vývoz KO 09/2018 09.10.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 300
kalendár ZPOZ- dôchodci 12.10.2018 PLAT 4M Distribution, Bratislava 174
prenájom a čistenie koberca 09/18 15.10.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
Služby mobilnej siete 09/2018 18.10.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 33
Vlajka SR+ EU 15.10.2018 LIMPO Prešov, s.r.o. 23
Zneškodnenie KO -velkoobj. kontajner 19.10.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 370
Služby mobilnej siete referent 10/2018 25.10.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 11
vypracovanie žiadosti z EnV. - fondu 25.10.2018 Bánovská regionálna rozvojová agentúra 200
Správa bytovky 09/2018 26.10.2018 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
oprava služ. auta 29.10.2018 B.Bulko Aliastech, Opatovce 279
plány - predĺženie vodovodu 06.11.2018 Map GEO, Trenčín 204
Záloha EE ČOV + SP 11/18 08.11.2018 ZSE a.s., Bratislava 95
Záloha EE OcÚ 11/18 08.11.2018 ZSE a.s., Bratislava 581
telekom. služby pevnej siete Ocú10/18 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
Služby na doméne10/2018 13.11.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Mis Inform.systém 11/2018 13.11.2018 SWAN a.s., Bratislava 84
Vývoz KO 10/2018 13.11.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 300
Zneškodnenie KO 10/2018 13.11.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 301
stav. práce - oprava schodiska DS 13.11.2018 Ondrej sýkora-SYON TN 854
pohrebné služby, zomr. Ľuboš Dovina 13.11.2018 Pohrebníctvo DVONČ, Partizánske 584
doplatok- ext. úpravy Aut. zastávka 15.11.2018 Kate design, Bratislava 200
prenájom a čistenie koberca 10/18 15.11.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
Služby mobilnej siete 10/2018 17.11.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
žiadosť o dotáciu Env. fondu na r. 2019 19.11.2018 Bánovská regionálna rozvojová agentúra 190
stav. práce - oprava chodníka 20.11.2018 Ondrej sýkora-SYON TN 320
Služby mobilnej siete 10/2018 26.11.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9
Správa bytovky 10/2018 28.11.2018 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
kúpa mobil starosta 06.12.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 19
predplatné obecné noviny r 2019 04.12.2018 INPROST s.r.o., Bratislava 88
telekom. služby pevnej siete Ocú11/18 05.12.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
oprava obecného rozhlasu 06.12.2018 Mojmír Kurajda MOD, Trenčín 340
Zneškodnenie KO 11/2018 12.12.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 190
Vývoz KO 11/2018 12.12.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 300
Mis Inform.systém 12/2018 12.12.2018 SWAN a.s., Bratislava 84
prenájom a čistenie koberca 11/18 12.12.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
graf. úprava Bodovské noviny 13.12.2018 Invity, s.r.o., Nová Dubnica 80
Služby na doméne 11/18 13.12.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
telekom. služby starosta 11/18 17.12.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 29
Správa bytovky 11/2018 28.12.2018 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
telekom. služby referent 11/18 02.01.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 13
telekom. služby pevnej siete Ocú12/18 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
tlač Bodovské noviny 08.01.2019 LEOPRINT s.r.o.,Trenčín 276
vyúčtovacia FA EE čov+ SP 2018 08.01.2019 ZSE a.s., Bratislava -189
prenájom a čistenie koberca 12/18 09.01.2019 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
vyúčtovacia FA EE OcÚ+ obec 2018 09.01.2019 ZSE a.s., Bratislava 31
Zneškodnenie KO 12/18 11.01.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 185
odvoz KO 12/2018 11.01.2019 Marius Pedersen a.s., Trenčín 300
Služby na doméne 12/2018 11.01.2019 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Služby mobilnej siete starosta 12/2018 17.01.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 26