KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Povinne zverejňované dokumenty > Faktúry 2018

Faktúry 2018
Názov Dátum účinnosti zmluvy Dodávateľ Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH
Systémová podpora URBIS I.Q.2018 02.01.2018 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
Mis Inform.systém 01/2018 08.01.2018 SWAN a.s., Bratislava 60
Stravné lístky 01/2018 10.01.2018 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava 145
Záloha EE PZ 01/18 15.01.2018 ZSE a.s., Bratislava 53
Záloha EE ČOV 01/18 15.01.2018 ZSE a.s., Bratislava 95
Záloha EE OcÚ 01/18 15.01.2018 ZSE a.s., Bratislava 607
služba obce info r. 2018 22.01.2018 DATATRADE, Zlaté Moravce 46
aktualizácia k WinCity mzdy 2018 23.01.2018 TOPSET s.r.o, Stupava 8
TeamWiewer-nasadenie nového programu 23.01.2018 TOPSET s.r.o, Stupava 48
Služby na doméne 01/2018 26.01.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Služba B Mis inf.systém 02.02.2018 SWAN a.s., Bratislava 16
prenájom koberec 01/2018 02.02.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
Záloha EE OcÚ 02/18 02.02.2018 ZSE a.s., Bratislava 607
Záloha EE ČOV 02/18 02.02.2018 ZSE a.s., Bratislava 95
služby pevnej siete 01/2018 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
Mis Inform.systém 02/2018 07.02.2018 SWAN a.s., Bratislava 84
Vývoz KO 01/2018 08.02.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 01/2018 08.02.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 194
Stravné lístky 02 - 03/2018 09.02.2018 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava 290
Služby na doméne 01/2018 15.02.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Služby mobilnej siete 01/2018 19.02.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
Grafická úprava Bodovské noviny 19.02.2018 Ing. Vladimíra Hálová, Krivosúd-Bodovka 56
aktualizácia k WinCity mzdy 2018 20.02.2018 TOPSET s.r.o, Stupava 114
Odmeny umelcom- rozhlas 2018 20.02.2018 SOZA, Bratislava 20
Licencia cintoríny r.2018 21.02.2018 Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 30
Tlač bodovské noviny 21.02.2018 LEOPRINT s.r.o.,Trenčín 253
Služby mobilnej siete 01/2018 26.02.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9
Správa bytovky 01/2018 26.02.2018 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Záloha EE ČOV 03/17 05.03.2018 ZSE a.s., Bratislava 95
Záloha EE OcÚ 03/18 05.03.2018 ZSE a.s., Bratislava 607
prenájom koberec 02/2018 05.03.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
služby pevnej siete 02/2018 05.03.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
Publikácia účtovné súvzťažnosti 07.03.2018 RZMOSP, Trenčín 26
Mis Inform.systém 03/2018 07.03.2018 SWAN a.s., Bratislava 84
Vývoz KO 02/18 08.03.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 02/18 08.03.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 194
Služby na doméne 02/2018 13.03.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 48
Služby mobilnej siete 02/2018 19.03.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
Držiak na vlajky 22.03.2018 Vlajky EU, Praha 6 38
Služby mobilnej siete 03/2018 26.03.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9
Vypracovanie projektu- Podpora rozvoja špotu 2018 26.03.2018 Bánovská regionálna rozvojová agentúra 150
Odmeny umelcom- rozhlas 2018 26.03.2018 SLOVGRAM, Bratislava 38
Správa bytovky 02/2018 26.03.2018 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Vypracovanie proket. energetického hodnotenia - Zníženie energetickej náročnosti OcÚ 26.03.2018 PORIS s.r.o., Trenčianske Stankovce 380
Čistenie a kontrola komínov 26.03.2018 Hana Ďuržová, Trenčianske Stankovce 36
Systémová podpora URBIS II.Q.2018 03.04.2018 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
prenájom koberec 03/2018 04.04.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 5
Nákup stravné lístky II.Q.2018 04.04.2018 Edenred Slovakia s.r.o., Bratislava 290
Záloha EE OcÚ 04/18 05.04.2018 ZSE a.s., Bratislava 607
Záloha EE ČOV 04/18 05.04.2018 ZSE a.s., Bratislava 95
služby pevnej siete 03/2018 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
Mis Inform.systém 04/2018 09.04.2018 SWAN a.s., Bratislava 84
Vývoz KO 03/18 12.04.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 03/18 12.04.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 172
Služby na doméne 03/2018 13.04.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Búracie práce - autobusová zastávka 13.04.2018 Š-KOPSTAV s.r.o., Trenčianska Turná 240
Vlajka EU 16.04.2018 LIM PO Prešov, s.r.o. 17
Úprava editora, galérie na www.stránke 16.04.2018 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 180