KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Povinne zverejňované dokumenty > Faktúry 2017

Faktúry 2017
Názov Dátum doručenia Dodávateľ Celková fakturovaná čiastka
Licencia ORFEUS, cintoríny 2017 03.01.2017 Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 30
Systémová podpora URBIS I.Q.2017 03.01.2017 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
aktualizácia k WinCity mzdy 2017 12.01.2017 TOPSET s.r.o, Stupava 8
Nákup stravné lístky I.Q.2017 13.01.2017 Vaša Slovensko, Bratislava 235
Záloha EE ČOV 01/17 16.01.2017 ZSE a.s., Bratislava 84
Záloha EE OcÚ 01/17 16.01.2017 ZSE a.s., Bratislava 621
Záloha EE PZ 16.01.2017 ZSE a.s., Bratislava 53
Služby mobilnej siete 01/2017 17.01.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 43
Služby mobilnej siete 01/2017 27.01.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9
Grafická úprava Bodovské noviny 27.01.2017 Ing. Vladimíra Hálová, Krivosúd-Bodovka 67
služba obce info r. 2017 30.01.2017 DATATRADE, Zlaté Moravce 46
Záloha EE OcÚ 02/17 06.02.2017 ZSE a.s., Bratislava 621
Záloha EE ČOV 02/17 06.02.2017 ZSE a.s., Bratislava 84
služby pevnej siete 01/2017 06.02.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
seminár - tvorba eurofondov 06.02.2017 Nakladateľstvo FORUM, Bratislava 238
Služby na doméne 01/2017 07.02.2017 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Vývoz KO 01/17 10.02.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 01/17 10.02.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 158
Mis Inform.systém 02/17 10.02.2017 SWAN a.s., Bratislava 60
Čistenie komínov 13.02.2017 Kominárstvo OCET, Nové Mesto nad V. 65
Odmeny umelcom- rozhlas 2017 15.02.2017 SOZA, Bratislava 20
Služby mobilnej siete 02/2017 20.02.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 43
Mis Inform.systém 02/17 20.02.2017 SWAN a.s., Bratislava 60
Správa bytovky 01/2017 23.02.2017 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Tlač bodovské noviny 23.02.2017 LEOPRINT s.r.o.,Trenčín 266
Služby mobilnej siete 02/2017 28.02.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9
prenájom koberec 02/2017 03.03.2017 Lindstrom s.r.o., Trnava 5
Služby na doméne 02/2017 03.03.2017 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Záloha EE OcÚ 02/17 03.03.2017 ZSE a.s., Bratislava 621
Záloha EE ČOV 03/17 03.03.2017 ZSE a.s., Bratislava 84
služby pevnej siete 02/2017 07.03.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
Reklamné predmety-pero 50 ks 07.03.2017 National Pen s.r.o., Bratislava 54
Vývoz KO 02/17 08.03.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 02/17 08.03.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 172
Mis Inform.systém 03/17 08.03.2017 SWAN a.s., Bratislava 60
Nákup stravné lístky 3/2017 10.03.2017 Vaša Slovensko, Bratislava 150
Nákup stravné lístky II.Q.2017 10.03.2017 Vaša Slovensko, Bratislava 380
Služby mobilnej siete 02/2017 20.03.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 47
Odmeny umelcom- rozhlas 2017 24.03.2017 SLOVGRAM, Bratislava 38
Správa bytovky 02/2017 27.03.2017 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
vyúčtovacia fa r. 2016 VO - oprava 27.03.2017 ZSE a.s., Bratislava -109
Vypracovanie energet.auditu OcÚ 28.03.2017 a-audit s.r.o., Trenčín 800
Služby mobilnej siete 03/2017 30.03.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9
Vypracovanie ŽoNFP , projekt L3 31.03.2017 Bánovská regionálna rozvojová agentúra 390
Dodanie tabuľky súpiisné čísla 03.04.2017 AFINITA s.r.o., Sliač 55
prenájom koberec 03/2017 03.04.2017 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
Systémová podpora URBIS II.Q.2017 04.04.2017 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
Vyjadrenie k projektu- Zvýšenie energ.úspor OcÚ 06.04.2017 Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica 84
prenájom veľkoobj.kontajner 06.04.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 495
Zneškodnenie veľkoobjem. odpadu 06.04.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 152
služby pevnej siete 03/2017 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
Služby na doméne 03/2017 07.04.2017 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Záloha EE OcÚ 04/17 07.04.2017 ZSE a.s., Bratislava 692
Záloha EE ČOV 04/17 07.04.2017 ZSE a.s., Bratislava 86
Mis Inform.systém 04/17 10.04.2017 SWAN a.s., Bratislava 60
Vývoz KO 03/17 10.04.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 03/17 10.04.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 154
Služby mobilnej siete 03/2017 20.04.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 51
aktualizácia k WinCity mzdy 2017 20.04.2017 TOPSET s.r.o, Stupava 114
Správa bytovky 03/2017 24.04.2017 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Služby mobilnej siete 03/2017 28.04.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10
prenájom koberec 04/2017 02.05.2017 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
Kontrola hasiacich prístrojov 03.05.2017 Pyroservis, s.r.o., Melčice-lieskové 126
Záloha EE OcÚ 05/17 04.05.2017 ZSE a.s., Bratislava 692
Záloha EE ČOV 05/17 05.05.2017 ZSE a.s., Bratislava 86
služby pevnej siete 04/2017 09.05.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 39
Mis Inform.systém 05/17 09.05.2017 SWAN a.s., Bratislava 60
Služby na doméne 04/2017 09.05.2017 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Vývoz KO 04/17 10.05.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 04/17 10.05.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 178
Služby mobilnej siete 04/2017 18.05.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 39
Samolepky 10 ks- monitorovaný priestor 19.05.2017 TRAIVA s.r.o, Ostrava 178
Správa bytovky 04/2017 24.05.2017 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Hydrogeologický posudok IBV -SO 101 25.05.2017 RNDr. Minárik, PROGEO, Trenčín 294
prenájom koberec 05/2017 29.05.2017 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
Služby mobilnej siete 05/2017 29.05.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 136
Prezentačné služby slovak region r.2017 05.06.2017 Peter Jurík-LISA, Čierna Voda 27
služby pevnej siete 05/2017 05.06.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 33
Projektová dokumentácia zníženie energ.záťaže OcÚ 05.06.2017 KRUPALA s.r.o., Trenčín 1860
Čistenie komínov 08.06.2017 Kominárstvo OCET, Nové Mesto nad V. 65
Mis Inform.systém 06/17 08.06.2017 SWAN a.s., Bratislava 60
Služby na doméne 05/17 08.06.2017 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Záloha EE ČOV 06/17 08.06.2017 ZSE a.s., Bratislava 86
Záloha EE OcÚ 06/17 08.06.2017 ZSE a.s., Bratislava 692
Vyúčtovacia fa 01-05/2017 OcÚ 08.06.2017 ZSE a.s., Bratislava 137
Vývoz KO 05/17 09.06.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 05/17 09.06.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 251
vyúčtovacia EE ČOV 01-05/2017 12.06.2017 ZSE a.s., Bratislava -75
realizácia zásteny Dom smútku 17.06.2017 Ľuboš Plesník, Krivosúd-Bodovka 945
Služby mobilnej siete 06/2017 19.06.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10
prenájom koberec 06/2017 22.06.2017 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
Správa bytovky 05/2017 22.06.2017 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Služby mobilnej siete 06/2017 27.06.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9
služby pevnej siete 06/2017 03.07.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 36
Systémová podpora URBIS III.Q.2017 03.07.2017 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
Nákup stravné lístky III.Q.2017 a IV.Q. 2017 07.07.2017 Vaša Slovensko, Bratislava 754
Záloha EE OcÚ 07/17 07.07.2017 ZSE a.s., Bratislava 692
Záloha EE ČOV 07/17 07.07.2017 ZSE a.s., Bratislava 86
Záloha EE PZ III.Q.2017 07.07.2017 ZSE a.s., Bratislava 54
Služby na doméne 06/2017 10.07.2017 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Vývoz KO 06/17 10.07.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 06/17 10.07.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 175
Mis Inform.systém 07/17 11.07.2017 SWAN a.s., Bratislava 60
Údržba, výmena oleja služ.auto 12.07.2017 B.Bulko Aliastech, Opatovce 244
Služby mobilnej siete 06/2017 19.07.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 43
Správa bytovky 06/2017 19.07.2017 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Internet.prístup isamospráva 2017 21.07.2017 Centálna nezisková spoločnosť, Bratislava 149
prenájom koberec 07/2017 24.07.2017 Lindstrom s.r.o., Trnava 5
Služby mobilnej siete 07/2017 28.07.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9
Hydrogeologický posudok -rozšírenie ver.vodovodu 02.08.2017 RNDr. Minárik, PROGEO, Trenčín 518
Záloha EE OcÚ 08/17 03.08.2017 ZSE a.s., Bratislava 692
Záloha EE ČOV 08/17 03.08.2017 ZSE a.s., Bratislava 86
Mis Inform.systém 08/17 07.08.2017 SWAN a.s., Bratislava 60
Služby na doméne 07/17 07.08.2017 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
služby pevnej siete 07/2017 08.08.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 39
Vývoz KO 07/17 09.08.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 07/17 09.08.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 175
Geodetické práce - vodovod 09.08.2017 Geodetická služba s.r.o. Trenčín 237
Služby mobilnej siete 07/2017 18.08.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 57
Vypracivanie dokumentácie-rozšírenie ver.vodovodu 18.08.2017 ZI ZTI s.r.o., Trenčianske Teplice 990
prenájom koberec 08/2017 21.08.2017 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
Oprava Miestnej komunikácie 21.08.2017 Stavcest s.r.o., Trenčín 16970
Správa bytovky 07/2017 25.08.2017 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Oprava verejného osvetlenia 25.08.2017 Mojmír Kurajda MOD, Trenčín 178
Služby mobilnej siete 08/2017 28.08.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 14
Vypracovanie znalecký posudok par.č.418/3 30.08.2017 Ing. Jarmila Prekopová, Trenčín 130
Služby mobilnej siete 08/2017 05.09.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
Záloha EE OcÚ 09/17 06.09.2017 ZSE a.s., Bratislava 692
Záloha EE ČOV 09/17 06.09.2017 ZSE a.s., Bratislava 86
Služby na doméne 08/17 08.09.2017 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Vývoz KO 08/17 08.09.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 08/17 09.08.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 183
Mis Inform.systém09/17 11.09.2017 SWAN a.s., Bratislava 60
prenájom koberec 08/2017 18.09.2017 Lindstrom s.r.o., Trnava 5
Služby mobilnej siete 09/2017 21.09.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 37
Maliarske práce a materiál KD 21.09.2017 František Sáska, Horná Súča 730
Správa bytovky 08/2017 27.09.2017 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Služby mobilnej siete 09/2017 29.09.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9
Systémová podpora URBIS IV.Q.2017 02.10.2017 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
Čistenie a kontrola komínov 03.10.2017 Hana Ďuržová, Trenčianske Stankovce 36
Záloha EE ČOV 10/17 05.10.2017 ZSE a.s., Bratislava 86
Záloha EE OcÚ 10/17 05.10.2017 ZSE a.s., Bratislava 692
Mis Inform.systém 10/17 06.10.2017 SWAN a.s., Bratislava 60
služby pevnej siete 09/2017 06.10.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
audit uč.závierky 2016 06.10.2017 Ing. Eva Ďuržová, Trenčín 500
Služby na doméne 09/17 09.10.2017 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Vývoz KO 09/17 13.10.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 09/17 13.10.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 161
prenájom koberec 09/2017 16.10.2017 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
Hydrogeologický posudok -rozšírenie ver.vodovodu 16.10.2017 RNDr. Minárik, PROGEO, Trenčín 144
Odber vzorky vody vrt PI-1 16.10.2017 RNDr. Minárik, PROGEO, Trenčín 903
Služby mobilnej siete 09/2017 18.10.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 52
Vývoz a zneškodnenie veľkoobjemového kontajneru 24.10.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 403
Správa bytovky 09/2017 25.10.2017 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Služby mobilnej siete 09/2017 25.10.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 19
Projekt - zmena vykurovania ob.byt 30.10.2017 KRUPALA s.r.o., Trenčín 240
Zástava SR-voľby VUC 31.10.2017 DLD. s.r.o., Ružomberok 18
Služby mobilnej siete 10/2017 02.11.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
Aerovizuálna prehliadka obce 06.11.2017 SOUNDVISION, Michal Rostas, Nová Dubnica 199
Záloha EE OcÚ 11/17 06.11.2017 ZSE a.s., Bratislava 692
Záloha EE ČOV 11/17 06.11.2017 ZSE a.s., Bratislava 86
Služby na doméne 10/17 09.11.2017 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Mis Inform.systém 11/17 09.11.2017 SWAN a.s., Bratislava 60
Vývoz KO 10/17 10.11.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 293
Zneškodnenie KO 10/17 10.11.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
prenájom koberec 10/2017 15.11.2017 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
služby pevnej siete 10/2017 16.11.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 34
zabezpečenie PC- eset 2018 20.11.2017 InTech, s.r.o., Trenčín 58
Oprava verejného osvetlenia 27.11.2017 Mojmír Kurajda MOD, Trenčín 100
Služby mobilnej siete 10/2017 27.11.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 12
Správa bytovky 10/2017 29.11.2017 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Aktualizácia žiadosti 1.7.3 ŽoNFP 29.11.2017 Premier Consulting, Komárno 1195
mobilný balíček Zlaté stránky 2017 06.12.2017 MEDIATEL s.r.o., Bratislava 72
Obecné noviny r.2018 06.12.2017 INPROST s.r.o., Bratislava 67
Mis Inform.systém 12/17 08.12.2017 SWAN a.s., Bratislava 60
služby pevnej siete 11/2017 08.12.2017 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
prenájom koberec 11/2017 08.12.2017 Lindstrom s.r.o., Trnava 10
Vývoz KO 11/17 11.12.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 11/17 11.12.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 185
Čerpanie a rozbor vody vrt-rozšírenie vodovodu 15.12.2017 Vrty-Mont s.r.o., Nemšová 390
služby pevnej siete 11/2017 18.12.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 30
Služby mobilnej siete 11/2017 19.12.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 33
Služby mobilnej siete 11/2017 27.12.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 12
Výroba dreveného kríža-nový cintorín 27.12.2017 Jamos s.r.o., Tr. Stankovce 390
prepracovaný projekt rozšírenie ver.vodovodu 27.12.2017 RNDr. Minárik, PROGEO, Trenčín 279
Správa bytovky 11/2017 27.12.2017 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Správa bytovky 12/2017 27.12.2017 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Opravná fa nájomné byty 27.12.2017 ZSE a.s., Bratislava -5
služby pevnej siete 12/2017 02.01.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 38
prenájom koberec 12/2017 08.01.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava 5
Vývoz KO 12/17 10.01.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 12/17 10.01.2018 Marius Pedersen a.s., Trenčín 172
vyúčtovacia EE ČOV 2017 11.01.2018 ZSE a.s., Bratislava 60
vyúčtovacia fa r. 2017 OcÚ 11.01.2018 ZSE a.s., Bratislava -970
Služby mobilnej siete 12/2017 17.01.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 33
Služby mobilnej siete 12/2017 22.01.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9