KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Povinne zverejňované dokumenty > Faktúry 2017

Faktúry 2017
Názov Dátum doručenia Dodávateľ Celková fakturovaná čiastka
Licencia ORFEUS, cintoríny 2017 03.01.2017 Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 30
Systémová podpora URBIS I.Q.2017 03.01.2017 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
aktualizácia k WinCity mzdy 2017 12.01.2017 TOPSET s.r.o, Stupava 8
Nákup stravné lístky I.Q.2017 13.01.2017 Vaša Slovensko, Bratislava 235
Záloha EE ČOV 01/17 16.01.2017 ZSE a.s., Bratislava 84
Záloha EE OcÚ 01/17 16.01.2017 ZSE a.s., Bratislava 621
Záloha EE PZ 16.01.2017 ZSE a.s., Bratislava 53
Služby mobilnej siete 01/2017 17.01.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 43
Služby mobilnej siete 01/2017 27.01.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9
Grafická úprava Bodovské noviny 27.01.2017 Ing. Vladimíra Hálová, Krivosúd-Bodovka 67
služba obce info r. 2017 30.01.2017 DATATRADE, Zlaté Moravce 46
Záloha EE OcÚ 02/17 06.02.2017 ZSE a.s., Bratislava 621
Záloha EE ČOV 02/17 06.02.2017 ZSE a.s., Bratislava 84
služby pevnej siete 01/2017 06.02.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
seminár - tvorba eurofondov 06.02.2017 Nakladateľstvo FORUM, Bratislava 238
Služby na doméne 01/2017 07.02.2017 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Vývoz KO 01/17 10.02.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 01/17 10.02.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 158
Mis Inform.systém 02/17 10.02.2017 SWAN a.s., Bratislava 60
Čistenie komínov 13.02.2017 Kominárstvo OCET, Nové Mesto nad V. 65
Odmeny umelcom- rozhlas 2017 15.02.2017 SOZA, Bratislava 20
Služby mobilnej siete 02/2017 20.02.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 43
Mis Inform.systém 02/17 20.02.2017 SWAN a.s., Bratislava 60
Správa bytovky 01/2017 23.02.2017 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Tlač bodovské noviny 23.02.2017 LEOPRINT s.r.o.,Trenčín 266
Služby mobilnej siete 02/2017 28.02.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9
prenájom koberec 02/2017 03.03.2017 Lindstrom s.r.o., Trnava 5
Služby na doméne 02/2017 03.03.2017 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Záloha EE OcÚ 02/17 03.03.2017 ZSE a.s., Bratislava 621
Záloha EE ČOV 03/17 03.03.2017 ZSE a.s., Bratislava 84
služby pevnej siete 02/2017 07.03.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
Reklamné predmety-pero 50 ks 07.03.2017 National Pen s.r.o., Bratislava 54
Vývoz KO 02/17 08.03.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 02/17 08.03.2017 Marius Pedersen a.s., Trenčín 172
Mis Inform.systém 03/17 08.03.2017 SWAN a.s., Bratislava 60
Nákup stravné lístky 3/2017 10.03.2017 Vaša Slovensko, Bratislava 150
Nákup stravné lístky II.Q.2017 10.03.2017 Vaša Slovensko, Bratislava 380
Služby mobilnej siete 02/2017 20.03.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 47
Odmeny umelcom- rozhlas 2017 24.03.2017 SLOVGRAM, Bratislava 38
Správa bytovky 02/2017 27.03.2017 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
vyúčtovacia fa r. 2016 VO - oprava 27.03.2017 ZSE a.s., Bratislava -109
Vypracovanie energet.auditu OcÚ 28.03.2017 a-audit s.r.o., Trenčín 800
Služby mobilnej siete 03/2017 30.03.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9