KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Povinne zverejňované dokumenty > Faktúry 2016

Faktúry 2016
Názov Dátum doručenia Dodávateľ Celková fakturovaná čiastka
Licencia ORFEUS, cintoríny 2016 04.01.2016 Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 30
Systémová podpora URBIS I.Q.2016 05.01.2016 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
Mis Inform.systém01/16 13.01.2016 SWAN a.s., Bratislava 60
Služby mobilnej siete 01/2016 21.01.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 47
Záloha EE OcÚ 01/16 21.01.2016 ZSE a.s., Bratislava 525
Záloha EE PZ 21.01.2016 ZSE a.s., Bratislava 53
Ťažné zariadenie služl.auto 26.01.2016 B.Bulko Aliastech, Opatovce 249
Služby obce Info 2016 27.01.2016 DATATRADE, Zlaté Moravce 46
Služby mobilnej siete 01/2016 28.01.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 14
vedenie účtovníctva 01/2016 01.02.2016 Soňa Padáčová, Nové Mesto nad Váhom 350
Záloha EE ČOV 01/16 02.02.2016 ZSE a.s., Bratislava 78
Služby na doméne 01/2016 02.02.2016 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Vývoz KO 01/16 08.02.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 01/16 08.02.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 163
Záloha EE OcÚ 02/16 09.02.2016 ZSE a.s., Bratislava 525
Záloha EE ČOV 02/16 09.02.2016 ZSE a.s., Bratislava 78
revízia a čistenie komínov 10.02.2016 Kominárstvo OCET, Nové Mesto nad V. 65
Mis Inform.systém 02/16 10.02.2016 SWAN a.s., Bratislava 60
Pečať rozvoja obce 11.02.2016 NIS SR, Bratislava 186
CD aktualizácia mzdy 15.02.2016 TOPSET s.r.o, Stupava 4
Projekt pre st.konanie rekonštrukcia MŠ 15.02.2016 KRUPALA a.r.o., Trenčín 1920
Nákup stravné lístky I.Q.2016 16.02.2016 Vaša Slovensko, Bratislava 221
Nákup stravné lístky I.Q.2016 17.02.2016 Vaša Slovensko, Bratislava 141
Služby mobilnej siete 02/2016 17.02.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 52
Nákup vlajka SR 22.02.2016 LIM PO Prešov, s.r.o. 12
Odmena autorom r.2016 22.02.2016 SOZA, Bratislava 20
Správa bytovky 01/2016 26.02.2016 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Služby mobilnej siete 02/2016 26.02.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10
Geometrický plán-odčlenenie pozemku 26.02.2016 Ing. Michal MATZ, Nová Dubnica 237
vedenie účtovníctva 02/2016 02.03.2016 Soňa Padáčová, Nové Mesto nad Váhom 350
Záloha EE ČOV 03/16 04.03.2016 ZSE a.s., Bratislava 78
Záloha EE OcÚ 03/16 04.03.2016 ZSE a.s., Bratislava 525
Služby na doméne 02/2016 a registrácia domény 04.03.2016 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 53
Vývoz KO 02/16 08.03.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 02/16 08.03.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 158
služby pevnej siete 01/2016 08.03.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 34
aktualizácia k WinCity mzdy 08.03.2016 TOPSET s.r.o, Stupava 114
služby pevnej siete 02/2016 10.03.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 29
štúdia uskutočniteľnosti, projekt 7.3 10.03.2016 Premier Consulting, Komárno 896
Vypracovanie ŽoNFP , projekt 7.3 10.03.2016 Premier Consulting, Komárno 100
Mis Inform.systém 03/16 10.03.2016 SWAN a.s., Bratislava 60
Vypracovanie Komunitný plán soc.služieb obce 17.03.2016 Ing. Jozef VIDA, Šahy 100
Služby mobilnej siete 02/2016 21.03.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 46
Správa bytovky 02/2016 24.03.2016 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Služby mobilnej siete 02/2016 30.11.-1 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9
Oprava Ver. osvetl., Vysokozdvižná plošina 06.04.2016 Mojmír Kurajda MOD, Trenčín 366
Záloha EE OcÚ 04/16 06.04.2016 ZSE a.s., Bratislava 525
Systémová podpora URBIS II.Q.2016 06.04.2016 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
služby pevnej siete 03/2016 07.04.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 29
štúdia uskutočniteľnosti, projekt 7.4 07.04.2016 Premier Consulting, Komárno 1075
Vypracovanie ŽoNFP , projekt 7.4 07.04.2016 Premier Consulting, Komárno 100
Odmeny umelcom- rozhlas 2016 07.04.2016 SLOVGRAM, Bratislava 38
Služby na doméne 03/2016 07.04.2016 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Oprava Miestnej komunikácie 08.04.2016 Vincent Krško, Dubnica nad Váhom 720
Vývoz KO 03/16 08.04.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 03/16 08.04.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 167
Mis Inform.systém 04/16 11.04.2016 SWAN a.s., Bratislava 60
Záloha EE ČOV 04/16 11.04.2016 ZSE a.s., Bratislava 78
Program rozvoja obce PHSR do 2023 13.04.2016 TRRA-Trenčianska regionálna a rozvojová agentúra 100
Nákup stravné lístky II.Q.2016 18.04.2016 Vaša Slovensko, Bratislava 246
Správa bytovky 03/2016 19.04.2016 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Služby mobilnej siete 03/2016 19.04.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 52
Zneškodnenie nebezpečného odpadu 20.04.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 181
Zneškodnenie veľkoobjem. odpadu 20.04.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 450
Služby mobilnej siete 03/2016 27.04.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9
Kontrola hasiacich prístrojov 02.05.2016 Pyroservis,a.s., Melčice-lieskové 162
Služby na doméne 04/2016 05.05.2016 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Záloha EE ČOV 05/16 05.05.2016 ZSE a.s., Bratislava 78
Záloha EE OcÚ 05/16 05.05.2016 ZSE a.s., Bratislava 525
služby pevnej siete 04/2016 09.05.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 29
Vývoz KO 04/16 11.05.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 04/16 11.05.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 193
Mis Inform.systém 05/16 12.05.2016 SWAN a.s., Bratislava 60
Správa bytovky 04/2016 17.05.2016 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Služby mobilnej siete 04/2016 18.05.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 46
služby na portáli slovakregion 2016 03.06.2016 Peter Jurík-LISA, Čierna Voda 27
Záloha EE ČOV 06/16 06.06.2016 ZSE a.s., Bratislava 78
Záloha EE OcÚ 06/15 06.06.2016 ZSE a.s., Bratislava 525
Služby na doméne 05/16 06.06.2016 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
služby pevnej siete 05/2016 06.06.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 29
Nákup stravné lístky III.Q.2016 08.06.2016 Vaša Slovensko, Bratislava 123
Nákup stravné lístky III.Q.2016 08.06.2016 Vaša Slovensko, Bratislava 366
Vývoz KO 05/16 09.06.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 05/16 09.06.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 278
Služby mobilnej siete 05/2016 09.06.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 9
Mis Inform.systém 06/16 13.06.2016 SWAN a.s., Bratislava 60
Služby mobilnej siete 06/2016 17.06.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 53
nákup smetné nádoby 27.06.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 561
Služby mobilnej siete 05/2016 29.06.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10
Správa bytovky 05/2016 29.06.2016 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Systémová podpora URBIS III.Q.2016 01.07.2016 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
služby pevnej siete 06/2016 07.07.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 29
Služby na doméne 06/2016 08.07.2016 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Záloha EE ČOV 07/16 11.07.2016 ZSE a.s., Bratislava 78
Záloha EE OcÚ 07/16 11.07.2016 ZSE a.s., Bratislava 525
Záloha EE PZ 07/16 11.07.2016 ZSE a.s., Bratislava 53
Mis Inform.systém 07/16 11.07.2016 SWAN a.s., Bratislava 60
Vývoz KO 06/16 11.07.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 06/16 11.07.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 119
Internet.prístup isamospráva 2016 18.07.2016 Centálna nezisková spoločnosť, Bratislava 149
Oprava miest.rozhlasu 19.07.2016 Mojmír Kurajda MOD, Trenčín 276
Služby mobilnej siete 06/2016 19.07.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 43
Nákup dúchadlo - ČOV 21.07.2016 Bednár-montáže, Lošonec 654
Správa bytovky 06/2016 22.07.2016 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Vývoz odpadových vôd-ČOV 28.07.2016 TVK a.s., Trenčín 147
Služby mobilnej siete 07/2016 01.08.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10
Nákup stojany na bicykle 03.08.2016 B2B Partner, Bratislava 81
Služby na doméne 07/16 05.08.2016 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
služby pevnej siete 07/2016 05.08.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
Vývoz KO 07/16 05.08.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 07/16 05.08.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 167
Záloha EE OcÚ 08/16 08.08.2016 ZSE a.s., Bratislava 525
Záloha EE ČOV 08/16 08.08.2016 ZSE a.s., Bratislava 78
Správa bytovky 07/2016 18.08.2016 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Mis Inform.systém 08/16 18.08.2016 SWAN a.s., Bratislava 60
Služby mobilnej siete 07/2016 22.08.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 43
Služby mobilnej siete 07/2016 26.08.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10
DVD-videoseminár ochrana drevín 30.08.2016 Ing. Martina Ďurišová, Trenč.vzdelávací servis, Trenčín 15
Záloha EE OcÚ 09/16 06.09.2016 ZSE a.s., Bratislava 525
Záloha EE ČOV 09/16 06.09.2016 ZSE a.s., Bratislava 78
služby pevnej siete 08/2016 07.09.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
prenájom veľkoobj.kontajner-bioodpad 07.09.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 68
Vývoz KO 08/16 08.09.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 08/16 08.09.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 216
Služby na doméne 08/16 09.09.2016 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Mis Inform.systém 09/16 12.09.2016 SWAN a.s., Bratislava 60
Služby mobilnej siete 08/2016 20.09.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 73
zneškodnenie biolog.odpadu 20.09.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 156
Správa bytovky 08/2016 26.09.2016 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Služby mobilnej siete 09/2016 29.09.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10
svietidlo uličné LED- VO 30.09.2016 CB elektro, Košice 59
Halog.výbojka 4ks, VO 03.10.2016 E-SVIT, Praha 2 205
Systémová podpora URBIS IV.Q.2016 03.10.2016 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
služby pevnej siete 09/2016 05.10.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
služby pevnej siete 09/2016 05.10.2016 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Záloha EE OcÚ 10/16 05.10.2016 ZSE a.s., Bratislava 525
Vypracovanie žiadosti NFP dotácie r.2017 06.10.2016 Bánovská regionálna rozvojová agentúra 300
svietidlo uličné LED- VO 07.10.2016 CB elektro, Košice 169
Záloha EE ČOV 10/16 07.10.2016 ZSE a.s., Bratislava 78
Vývoz KO 09/16 07.10.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 09/16 07.10.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 207
Mis Inform.systém 10/16 13.10.2016 SWAN a.s., Bratislava 60
Kontrola a čistenie komínov 13.10.2016 Kominárstvo OCET, Nové Mesto nad V. 65
Nákup stravné lístky IV.Q.2016 19.10.2016 Vaša Slovensko, Bratislava 366
CD príručka výrub stromov 19.10.2016 Ing. Martina Ďurišová, Trenč.vzdelávací servis, Trenčín 14
Kontrola bezpečnosti detského ihriska 19.10.2016 EkoTec s.r.o. Bratislava 276
Služby mobilnej siete 09/2016 24.10.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 39
Správa bytovky 09/2016 24.10.2016 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Služby mobilnej siete 10/2016 27.10.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10
Záloha EE OcÚ 11/16 04.11.2016 ZSE a.s., Bratislava 549
Záloha EE ČOV 11/16 04.11.2016 ZSE a.s., Bratislava 78
služby pevnej siete 10/2016 07.11.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 33
Služby na doméne 10/16 07.11.2016 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
kamenivo - zimná údržba MK 07.11.2016 Kameňolomy, Nové Mesto nad Váhom 72
Zneškodnenie KO 10/16 10.11.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 282
Vývoz KO 10/16 10.11.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Mis Inform.systém 11/16 14.11.2016 SWAN a.s., Bratislava 60
Odovzdanie žiadosti o NFP C2 14.11.2016 Bánovská regionálna rozvojová agentúra 300
Služby mobilnej siete 10/2016 21.11.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 39
Správa bytovky 10/2016 24.11.2016 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
audit uč.závierky 2015 24.11.2016 Ing. Eva Ďuržová, Trenčín 500
Diár samosprávy 2017 30.11.2016 RZMOSP, Trenčín 6
Služby mobilnej siete 11/2016 30.11.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10
Služby na doméne 11/16 05.12.2016 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Obecné noviny r.2017 05.12.2016 INPROST s.r.o., Bratislava 67
služby pevnej siete 11/2016 06.12.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 33
Vývoz KO 11/16 08.12.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 11/16 08.12.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 198
Mis Inform.systém 12/16 12.12.2016 SWAN a.s., Bratislava 60
mobilný balíček Zlaté stránky 14.12.2016 MEDIATEL s.r.o., Bratislava 72
Služby mobilnej siete 12/2016 16.12.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 43
Nákup PC lenovo 20.12.2016 Yhman s.r.o., Trenčín 530
geodetické práce - chodníky 22.12.2016 Ing. Michal MATZ, Nová Dubnica 198
Správa bytovky 11/2016 28.12.2016 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Správa bytovky 12/2016 28.12.2016 BYTOS s.r.o., Trenčín 95
Služby mobilnej siete 12/2016 28.12.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10
Potlač na sáčky 30.12.2016 LEOPRINT s.r.o.,Trenčín 191
služby pevnej siete 12/2016 30.12.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 32
Vyučtovanie EE 2016 ocÚ 30.12.2016 ZSE a.s., Bratislava 470
Vyučtovanie EE 2016 30.12.2016 ZSE a.s., Bratislava 42
Služby na doméne 12/2016 30.12.2016 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Zneškodnenie KO 12/16 30.12.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 172
Vývoz KO 12/16 30.12.2016 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294