KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Povinne zverejňované dokumenty > Faktúry 2014

Faktúry 2014
Názov Dátum účinnosti zmluvy Dodávateľ Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH
Licencia programu cintorín r.2014 02.01.2014 Pavol Halanda 30
Systémová podpora URBIS 01-03/2014 03.01.2014 MADE s.r.o., BB 37
MIS infor. systém 01/14 09.01.2014 SWAN a.s., Bratislava 60
služby mobil.siete 01/2014 17.01.2014 Slovak Telekom, Bratislava 39
Dovoz posypová soľ 17.01.2014 GEBER s.r.o., Budča 57
Zálohe EE ČOV 01/2014 20.01.2014 ZSE a.s., Bratislava 77
Záloha EE OcÚ 01/2014 20.01.2014 ZSE a.s., Bratislava 666
Záloha EE PZ 1-6/2014 20.01.2014 ZSE a.s., Bratislava 53
Služby obce info r.2014 29.01.2014 DATATRADE, Zlaté Moravce 38
Služby mobilnej siete 01/2014 29.01.2014 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10
vedenie účtovníctva 01/2014 03.02.2014 Oľga Petrová - AMID, Trenčín 250
publikácia mzdová účtovníčka r.2014 03.02.2014 AJFA a AVIS, Žilina 49
Služby pevnej siete 01/2014 04.02.2014 Slovak Telekom a.s., Bratislava 31
Diagnostika a čistenie scenera Kyocera 05.02.2014 Legia, Trenčín 33
Záloha EE ČOV, 02/2014 05.02.2014 ZSE a.s., Bratislava 77
Zálohe EE OcÚ 02/2014 05.02.2014 ZSE a.s., Bratislava 666
nákup stravné lístky I.Q 2014 06.02.2014 Vaša Slovensko a.s., Bratislava 192
registrácia domény 2014, služby na doméne 01/2014 10.02.2014 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 53
MIS info.systém 02/2014 10.02.2014 SWAN a.s., Bratislava 60
Vývoz KO 01/2014 11.02.2014 Marius Pedersen, Trenčín 294
Zneškodnenie KO 01/2014 11.02.2014 Marius Pedersen a.s., Trenčín 181
Služby mob.siete 02/14 19.02.2014 Slovak Telekom, Bratislava 49
Odmena autorom - rozhlas 2014 21.02.2014 SOZA, Bratislava 20
Služby mob.siete 02/14 25.02.2014 Slovak Telekom, Bratislava 12
vlajky - voľby 2014 28.02.2014 LIM PO, Prešov 9
Tabuľa volebná miestnosť - voľby 28.02.2014 LIM PO, Prešov 22
Publikácia účto.súvzťažnosti 2014 03.03.2014 RVC Senica 23
Prepracovanie projektu IS-5b.j. 03.03.2014 Racitherm , Trenčín 720
účastnícky poplatok - seminár e Gov 03.03.2014 eGov systems, Bratislava 60
vedenie účtovníctva 02/2014 03.03.2014 Oľga Petrová - AMID, Trenčín 250
zálohe EE OcÚ 03/2014 06.03.2014 ZSE a.s., Bratislava 666
zálohe EE ČOV 03/2014 06.03.2014 ZSE a.s., Bratislava 77
Služby pevnej siete 02/2014 06.03.2014 Slovak Telekom, Bratislava 34
Vývoz KO 02/2014 10.03.2014 Marius Pedersen, Trenčín 294
Zneškodnenie KO 02/2014 10.03.2014 Marius Pedersen, Trenčín 157
MIS Inf.systém 03/2014 10.03.2014 SWAN a.s., Bratislava 60
Služby na doméne 02/2014 13.03.2014 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Údaje z katastra 13.03.2014 Geodetický a kartografický ústav, Bratislava 18
Reklama na web stránke rok 2014 18.03.2014 Centrálny vestník, Komárno 240
Služby mobilnej siete 03/14 18.03.2014 Slovak Telekom,Bratislava 46
Odmeny umelcom - rozhlas r.2014 21.03.2014 Slovgram, Bratislava 33
Služby mobilnej siete 03/14 31.03.2014 Slovak Telekom, Bratislava 11
dodatok zmluvy WinCity mzdy r.2014 02.04.2014 TOPSET, s.r.o., Stupava 114
Systémová podpora URBIS 02.04.2014 Made s.r.o.,Banská Bystrica 37
Vedenie účtovníctva 03/2014 03.04.2014 Oľga Petrová-AMID, Trenčín 250
Zálohe EE OcÚ 04/2014 04.04.2014 ZSE a.s., Bratislava 666
Záloha EE ČOV 04/2014 04.04.2014 ZSE a.s., Bratislava 77
Služby na doméne 03/2014 04.04.2014 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Služby pevnej siete 03/2014 04.04.2014 Slovak Telekom, Bratislava 33
Vývoz veľkoobjemového odpadu 08.04.2014 Marius Pedersen a.s., Trenčín 437
Vývoz elektroodpad 08.04.2014 Marius Pedersen a.s., Trenčín 139
Vývoz KO 03/2014 08.04.2014 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 3/2014 08.04.2014 Marius Pedersen a.s., Trenčín 181
Infomrmačný systém MIS 04/14 09.04.2014 SWAN a.s., Bratislava 60
nákup stravné lístky II.Q.2014 09.04.2014 VAŠA SLOVENSKO, Bratislava 189
Správa bytovky 01-03/2014 14.04.2014 BYTOS s.r.o., Trenčín 286
služby mobil.siete 04/14 16.04.2014 SLOVAK TELEKOM a.s., Bratislava 54
Služby mobilnej siete 04/14 02.05.2014 Slovak Telekom, Bratislava 11
vedenie účtovníctva 04/14 05.05.2014 O.Petrová - AMID, Trenčín 250
Kontrola hasiacich prístorjov, hydrantov 05.05.2014 PYROSERVIS, Melčice-Lieskové 134
Služby pevnej siete 04/14 07.05.2014 Slovak Telekom, Bratislava 30
Záloha EE ČOV 05/14 07.05.2014 ZSE a.s., Bratislava 77
Záloha EE OcÚ 05/14 07.05.2014 ZSE a.s., Bratislava 666
Vývoz KO 04/14 12.05.2014 Marius Pedersen, Trenčín 294
Zneškodnenie KO 04/14 12.05.2014 Marius Pedersen, Trenčín 211
Inform.systém MIS 05/14 12.05.2014 SWAN a.s., Bratislava 60
Služby na doméne 04/14 12.05.2014 Maurit, Dubnica nad Váhom 30
Služby mobilnej siete 05/14 20.05.2014 Slovak Telekom, Bratislava 54
Aktualizácia PHSR 22.05.2014 Trenč.regionálna a rozvojová agentúra, TN 500
Revízia komínov + čistenie 28.05.2014 Kominárstvo OCET, Nové Mesto nad Váhom 68
Služby mobilnej siete 05/14 29.05.2014 Slovak Telekom, Bratislava 12
Vedenie účtovníctva 05/14 04.06.2014 O.Petrová - AMID, Trenčín 250
Školenie BOZP A OPP 05.06.2014 A.Ježíková BOZPO, Tr. Stankovce 50
Záloha EE OcÚ 05/14 06.06.2014 ZSE a.s., Bratislava 666
Záloha EE ČOV 05/14 06.06.2014 ZSE a.s., Bratislava 77
MIS inf.systém 05/14 09.06.2014 SWAN, Bratislava 60
Prezentácia obce na slovakregion r.2014 09.06.2014 Peter Jurík - LISA, Čierna Voda 27
Služby pevnej siete 05/14 09.06.2014 Slovak Telekom, Bratislava 30
Vývoz KO za 05/14 09.06.2014 Marius Pedersen, a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 05/14 09.06.2014 Marius Pedersen, a.s., Trenčín 229
Služby na doméne 05/14 13.06.2014 Maurit s.r.o.,Dubnica nad Váhom 30
Zvýšenie nákladov na obecné noviny 13.06.2014 INPROST s.r.o., Bratislava 15
Grafická úprava bodovských novín 19.06.2014 Trenč.osvetové stredisko, Trenčín 77
Tlač bodovských novín 19.06.2014 T EXPRES, Jana Punová, Trenčín 93
služby mobilnej siete 06/14 19.06.2014 Slovak Telekom. Bratislava 28
Nákup stravné lístky III.Q 2014 25.06.2014 Vaša Slovensko a.s. Bratislava 195
Služby mobilnej siete 06/2014 27.06.2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava 11
Vedenie účtovníctva 06/2014 02.07.2014 Oľga Petrova - AMID, Trenčín 250
Systémová podpora URBIS III.Q 2014 04.07.2014 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
Záloha EE OcÚ 07/14 04.07.2014 ZSE a.s., Bratislava 666
Záloha EE ČOV 07/14 04.07.2014 ZSE a.s., Bratislava 53
Služby na doméne 06/2014 07.07.2014 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Záloha EE PZ 06/2014 07.07.2014 ZSE a.s., Bratislava 77
Služby pevnej siete 06/2014 08.07.2014 Slovak Telekom, Bratislava 30
Vývoz KO 06/2014 08.07.2014 Marius Pedesen, a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 06/2014 08.07.2014 Marius Pedersen a.s., Trenčín 331
Informačný systém MIS 07/2014 11.07.2014 SWAN a.s., Bratislava 60
Služby mobilnej siete 07/2014 21.07.2014 Slovak Telekom, Bratislava 27
Správa bytovky 04-06/2014 28.07.2014 BYTOS s.r.o., Trenčín 286
Služby mobilnej siete 07/14 01.08.2014 Slovak Telekom, Bratislava 10
Zálohe EE 08/2014 06.08.2014 ZSE a.s., Bratislava 666
Zálohe EE ČOV 08/2014 06.08.2014 ZSE a.s., Bratislava 77
Služby pevnej siete 07/2014 07.08.2014 Slovak Telekom, Bratislava 30
Slžby na doméne 07/2014 08.08.2014 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Vedenie účtovníctva 07/2014 08.08.2014 O.Petrová-AMID, Trenčín 250
Vývoz KO 07/2014 11.08.2014 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 07/2014 11.08.2014 Marius Pedersen a.s., Trenčín 216
Informačný systém MIS 08/2014 11.08.2014 SWAN a.s., Bratislava 60
Internetový prístup iSamospráva 11.08.2014 Centrálna nezisková spoločnosť, Bratislava 149
Služby mob.siete 08/14 28.08.2014 Slovak Telekom a.s., Bratislava 32
Služby mob.siete 08/14 28.08.2014 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10
Vedenie účto. 08/14 05.09.2014 Oľga Petrová AMID, Trenčín 250
Záloha EE 09/14 OcÚ 05.09.2014 ZSE a.s., Bratislava 666
Záloha EE 09/14 ČOV 05.09.2014 ZSE a.s.,Bratoslava 77
Služby pevnej siete 08/14 09.09.2014 Slovak Telekom a.s., Bratislava 31
Vývoz KO 08/14 10.09.2014 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 08/14 10.09.2014 Marius Pedersen, a.s., Trenčín 216
Služby na doméne 08/14 10.09.2014 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
MIS inf.systém 09/14 10.09.2014 SWAN a.s., Bratislava 60
Info pre auditora 17.09.2014 Prima banka Slovensko, Žilina 60
Služby mobilnej siete 09/14 24.09.2014 Slovak Telekom a.s., Bratislava 33
čistenie a revízia komínov 29.09.2014 Kominárstvo OCET, Nové Mesto nad V. 65
Systémová podpora URBIS- IV.Q 2014 01.10.2014 MADE s.r.o., Banská Bystrica 37
Služby mobilnej siete 09/14 01.10.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10
vedenie účtovníctva 09/14 02.10.2014 Oľga Petrová AMID, Trenčín 250
Služby na doméne 09/14 06.10.2014 MAURIT s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
zálohe EE ČOV 10/14 06.10.2014 ZSE a.s., Bratislava 77
Záloha EE OcÚ 10/14 07.10.2014 ZSE a.s, Bratislava 666
Služby pevnej siete 09/14 07.10.2014 Slovak Telekom, Bratislava 30
nákup stravné lístky IV.Q 2014 08.10.2014 VAŠA SLOVENSKO a.s., Bratislava 192
MIS inform.systém 10/14 09.10.2014 SWAN a.s., Bratislava 60
Vývoz KO 09/14 09.10.2014 Marius Pedersen a.s.,Trenčín 294
Zneškodnenie KO 09/14 09.10.2014 Marius Pedersen a.s.,Trenčín 220
správa bytovky III.Q. 2014 16.10.2014 BYTOS s.r.o.,Trenčín 286
služby mobilnej siete 10/14 20.10.2014 Slovak Telekom a.s., Bratislava 31
Audit účtovnej závierky r. 2013 20.10.2014 Ing. Eva Ďuržová, Trenčín 500
Služby mobilnej siete 10/14 29.10.2014 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11
vedenie účtovníctva 10/14 05.11.2014 Oľga Petrová - AMID, Trenčín 250
nákup stravné lístky - doplatok 05.11.2014 Vaša Slovensko a.s., Bratislava 9
Služby na doméne 10/14 05.11.2014 MAURIT s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Služby pevnej siete 10/14 06.11.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 31
Zálohe EE ČOV 11/14 06.11.2014 ZSE a.s., Bratislava 77
Zálohe EE OcÚ 11/14 06.11.2014 ZSE a.s., Bratislava 666
Verejné obstarávanie - v rámci PRV SR 06.11.2014 FEMAR s.r.o, Sokolce 120
Vývoz KO 10/14 10.11.2014 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 10/14 10.11.2014 Marius Pedersen a.s., Trenčín 216
MIS informačný systém 11/14 12.11.2014 SWAN a.s., Bratislava 60
služby mobilnej siete 11/14 18.11.2014 Slovak Telekom a.s., Bratislava 28
Prírodné kamenivo - zimná údržba MK 27.11.2014 Kamenolomy s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 60
Vedenie účtovníctva 11/2014 01.12.2014 Oľga Petrová - AMID, Trenčín 250
Predplatné obecné noviny r. 2015 01.12.2014 INPROST s.r.o., Bratislava 67
Služby mobilnej siete 11/2014 01.12.2014 Slovak Telekom a.s., Bratislava 11
Systemova podpora ABO výpisy 05.12.2014 SH systém, Trenčín 35
Tlačivá DzN 05.12.2014 INPROST s.r.o.,Bratislava 33
Služby na doméne 11/2014 09.12.2014 MAURIT s.r.o.,Dubnica nad Váhom 30
Vývozu KO 11/2014 09.12.2014 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 11/2014 09.12.2014 Marius Pedersen a.s., Trenčín 198
Služby pevnej siete 11/2014 09.12.2014 Slovak Telekom a.s., Bratislava 31
kolotoč- detské ihrisko 15.12.2014 PLAY STEM s.r.o., Košice 1000
Aktualizácia programu MZDY 18.12.2014 TOPSET s.r.o., Stupava 8
Úprava krajníc MK 18.12.2014 Peter Ševčík, Tr. Turná 120
Opravná FA za SMH 19.12.2014 ZSE a.s., Bratislava -8
Služby mobilnej siete 12/14 22.12.2014 Slovak Telekom a.s., Bratislava 21
Tlač- bodovské noviny 23.12.2014 T-EXPRES, Jana Punová, trenčín 79
Grafická úprava -bodovské noviny 23.12.2014 TOS, Trenčín 60
MIS inf. systém 12/14 23.12.2014 SWAN a.s., Bratislava 60
Oprava VO 29.12.2014 Ľudovít Šedivý-ŠEDO, Tr. Turná 192
Práca plošiny pri oprave VO 31.12.2014 Mojmír Kurajda-MOD, Trenčín 160
Služby mobilnej siete 12/14 31.12.2014 Slovak Telekom a.s., Bratislava 10
Vedenie účtovníctva 12/14 31.12.2014 Oľga Petrová-AMID, Trenčín 250
Vyúčtovacia fa OcÚ 31.12.2014 ZSE a.s., Bratislava -1146
Vyúčtovacia fa za PZ 31.12.2014 ZSE a.s., Bratislava 0
Vyúčtovacia fa za ČOV 31.12.2014 ZSE a.s., Bratislava -22
Služby pevnej siete 12/14 31.12.2014 Slovak Telekom a.s., Bratislava 30
Vyhotovenie krojov 31.12.2014 Folk Model, Trenčín 250
vyučt.fa nájomný byt č. 1 31.12.2014 ZSE a.s., Bratislava 568
manuál prevádzkovateľa budovy 31.12.2014 Nakladateľstvo FORUM, Bratislava 128
Vývoz KO 12/14 31.12.2014 Marius Pedersen a.s., Trenčín 294
Zneškodnenie KO 12/14 31.12.2014 Marius Pedersen a.s.,Trenčín 300
Služby na doméne 12/14 31.12.2014 Maurit s.r.o., Dubnica nad Váhom 30
Správa bytovky 10-12/2014 31.12.2014 BYTOS s.r.o., Trenčín 286