KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Povinne zverejňované dokumenty > faktúry 2013

faktúry 2013
Názov Dátum doručenia Dodávateľ Celková fakturovaná čiastka
služby na doméne, registrácia r.2013 11.02.2013 Maurit s.r.o. 53
Zálohe EE 02/2013 08.02.2013 ZSE a.s. Bratislava 707
vedenie účtovnícta 01/2013 08.02.2013 Oľga Petrová AMID, Trenčín 250
Zneškodneie KO 01/2013 08.02.2013 Marius Pedersen, Trenčín 193
Autorská licencia r.2013 08.02.2013 SOZA, Bratislava 20
Vývoz KO 01/2013 08.02.2013 Marius Pedersen, Trenčín 294
revízie elektroinštalácie OcÚ 08.02.2013 OLA MONT, Trenčín 297
mzdová účtovníčka r.2013 01.02.2013 AJFA AVIS, Žilina 49
Zálohe EE PZ 01/2013 18.01.2013 ZSE a.s.,Bratislava 54
zálohe EE - OcÚ 01/2013 18.01.2013 ZSE a.s. Bratislava 346
zálohe EE-VO, SMH 01/2013 18.01.2013 ZSE a.s., Bratislava 360
Služby mobilnej siete 01/2013 18.01.2013 Slovak Telekom, Bratislava 36
Infor.systém MIS 01/2013 11.01.2013 SWAN a.s., Bratislava 60
Licencia citoríny r. 2013 08.01.2013 Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 30
Predplatné obecné noviny r. 2013 04.01.2013 IMPROST, a.r.o., Bratislava 52
Kontrola komínov 01.02.2013 Kominárstvo OCET, NM 77
Zálohe EE ČOV 01/2013 01.01.2013 ZSE a.s., Bratislava 70
služby pevnej siete 01/2013 05.02.2013 Slovak Telekom, Bratislava 42
Tlač bodovské noviny 07.02.2013 T-EXPRES, Trenčín 100
Zálohe EE - ČOV 02/2013 11.02.2013 ZSE a.s., Bratislava 70
Infor.systém MIS 02/2013 12.02.2013 SWAN a.s., Bratislava 60
práca na www stránke 15.02.2013 Maurit s.r.o. 60
Program obce info r.2013 15.02.2013 DATATRADE, Zlaté Moravce 38
Grafická úprava bodovských novín 19.02.2013 Trenč.osvetové stredisko 82
mobilné služby 02/2013 19.02.2013 Slovak Telekom, Bratislava 27
Nákup stravné lístky 20.02.2013 Vaša Slovensko, Bratislava 192
Zriadenie vecného bremena 25.02.2013 Slovenský vodohosp.podnik 204
vedenie účto. 02/2013 06.03.2013 Oľga Petrová AMID, Trenčín 250
služby mobilnej siete 06.03.2013 Slovak Telekom, Bratislava 39
Služby na doméne 02/2013 08.03.2013 Maurit, s.r.o. 30
Vývoz KO 02/2013 08.03.2013 Marius Pedersen Trenčín 294
Zneškodnenie KO 02/2013 08.03.2013 Marius Pedersen Trenčín 145
Infor.systém MIS 03/2013 08.03.2013 SWAN a.s. Bratislava 60
Zálohe EE OcÚ 03/2013 11.03.2013 ZSE a.s., Bratislava 707
Záloha EE ČOV 03/2013 11.03.2013 ZSE a.s., Bratislava 70
práce na oprave VO 20.03.2013 Ľ.Šedivý ŠEDO 84
služby mobilnej siete 03/2013 20.03.2013 Slovak Telekom, Bratislava 28
URBIS inf.systém 20.03.2013 MADE s.r.o. BB 150
práca vysokozdviž.plošina 26.03.2013 Mojmír Kurajda MOD 300
Vypracovanie BOZP 27.03.2013 Miroslav Ďuráči, Soblahov 350
Vednie účto. 03/2013 03.04.2013 Oľga Petrová-AMID, Trenčín 250
Systémová podpora URBIS 05.04.2013 MADE s.r.o., BB 37
Služby na doméne 03/2013 08.04.2013 Maurit s.r.o. 30
Vývoz KO 03/2013 08.04.2013 Marius Pedersen, Trenčín 294
Zneškodnenie KO 03/2013 08.04.2013 Marius Pedersen, Trenčín 180
Záloha EE OcÚ 04/2013 08.04.2013 ZSE a.s., Bratislava 707
Záloha EE ČOV 04/2013 08.04.2013 ZSE a.s., Bratislava 70
Infor.systém MIS 04/2013 08.04.2013 SWAN a.s. Bratislava 60
Služby pevnej siete 03/2013 09.04.2013 slovak Telekom, Bratislava 35
Prevod účto.-konverzia 09.04.2013 MADE s.r.o. BB 50
Odvoz veľkoobjem.kontajneru 17.04.2013 Marius Pedersen, Trenčín 524
Odvoz elektroodpadu 17.04.2013 Marius Pedersen, Trenčín 180
Vybudovanie chodníka- výkopové práce 17.04.2013 POVA STAV, Piešťany 2992
Vybudovanie chodníka-dlžba 17.04.2013 POVA STAV, Piešťany 507
Aero foto +CD 17.04.2013 CBS vydavetstvo 145
Správa bytového domu 01-03/2013 17.04.2013 BYTOS, Trenčín 286
Služby mobilnej siete 04/2013 17.04.2013 Slovak Telekom, Bratislava 27
Odmeny umelcom r. 2013 03.05.2013 SLOVGRAM, Bratislava 33
Služby pevnej siete 04/2013 07.05.2013 Slovak Telekom, Bratislava 35
vedenie účto. 04/2013 07.05.2013 Oľga Petrová AMID, Trenčín 250
Kontrola hasiacich prístorjov 07.05.2013 Pyroservis, Melčice Lieskové 259
Vývoz KO 04/2013 09.05.2013 Marius Pedersen, Trenčín 294
Zneškodnenie KO 04/2013 09.05.2013 Marius Pedersen, Trenčín 180
Služby na doméne 04/2013 10.05.2013 Maurit, s.r.o. 30
Infor.systém MIS 05/2013 10.05.2013 SWAN a. s. Bratislava 60
Záloha EE ČOV 05/2013 10.05.2013 ZSE a.s., Bratislava 70
Zálohe EE OcÚ 05/2013 10.05.2013 ZSE a.s., Bratislava 707
Aktualizácia programu WinCity mzdy r.2013 14.05.2013 Topset, s.r.o., Stupava 83
Nákup stravné lístky II.Q 25.05.2013 Vaša Slovensko, Bratislava 192
Služby mobilnej siete 05/13 23.05.2013 Slovak Telekom, Bratislava 27
Predplatné poradca r.2014 23.05.2013 Poradca, Žilina 33
Storno fa - vecné bremeno 03.06.2013 Slovenský vodohosp.podnik, Piešťany -204
Licencia autorom-čerešňová zábava 03.06.2013 SOZA, Bratislava 120
Slovakregion-služby r. 2013 04.06.2013 Peter Jurík-Lisa, Čierna Voda 27
vedenie účtovníctva 05/2013 05.06.2013 Oľga Petrová - AMID, Trenčín 250
služby pevnej siete 05/13 05.06.2013 Slovak Telekom, Bratislava 33
Zálohe EE ČOV 06/2013 06.06.2013 ZSE a.s., Bratislava 70
Zálohe EE OcÚ 06/2013 06.06.2013 ZSE a.s., Bratislava 707
Služby na doméne 05/13 07.06.2013 Maurit s.r.o., Dubnica nV. 30
aktualizácia ESET 07.06.2013 InTech, Trenčín 70
Vývoz KO 05/13 07.06.2013 Marius Pedersen, Trenčín 294
Zneškodnenie KO 05/13 07.06.2013 Marius Pedersen, Trenčín 185
MIS infor. systém 06/13 12.06.2013 SWAN a.s., Bratislava 60
Služby mobilnej siete 06/13 18.06.2013 Slovak Telekom, Bratislava 27
Nákup zástavy EU a OcÚ 27.06.2013 Gabriel Gajdoš, Rastislavice 145
Systémová podpora URBIS 01.07.2013 MADE s.r.o., BB 37
Služby mobilnej siete 06/13 01.07.2013 Slovak Telekom, Bratislava 14
vedenie účtovníctva 06/2013 03.07.2013 Oľga Petrová - AMID, Trenčín 250
služby pevnej siete 06/13 08.07.2013 Slovak Telekom, Bratislava 37
Služby na doméne 06/13 08.07.2013 Maurit s.r.o., Dubnica nV. 30
Publikácia odpadové hospodárstvo 08.07.2013 Nakladateľstvo FORUM, Bratislava 127
Zálohe EE OcÚ 07/2013 08.07.2013 ZSE a.s., Bratislava 707
Zálohe EE PZ 07/2013 08.07.2013 ZSE a.s., Bratislava 54
Vývoz KO 06/13 11.07.2013 Marius Pedersen, Trenčín 294
Zneškodnenie KO 06/13 11.07.2013 Marius Pedersen, Trenčín 207
Geometr.plán-vytýčenie hranice 11.07.2013 Ing.M.Muran M-GEO, D.Naštice 385
MIS infor. systém 07/13 11.07.2013 SWAN a.s., Bratislava 60
Zálohe EE ČOV 07/2013 11.07.2013 ZSE a.s., Bratislava 70
Nákup stravné lístky III.Q 15.07.2013 Vaša Slovensko, Bratislava 198
Služby mobilnej siete 07/13 16.07.2013 Slovak Telekom, Bratislava 27
Správa bytovky 04-06/2013 17.07.2013 BYTOS, Trenčín 286
Služby mobilnej siete 07/13 30.07.2013 Slovak Telekom, Bratislava 30
vedenie účtovníctva 07/2013 02.08.2013 Oľga Petrová - AMID, Trenčín 250
služby pevnej siete 07/13 06.08.2013 Slovak Telekom, Bratislava 31
Vývoz KO 07/13 07.08.2013 Marius Pedersen, Trenčín 294
Zneškodnenie KO 07/13 07.08.2013 Marius Pedersen, Trenčín 271
MIS infor. systém 08/13 07.08.2013 SWAN a.s., Bratislava 60
Zálohe EE OcÚ 08/2013 07.08.2013 ZSE a.s., Bratislava 707
Zálohe EE ČOV 08/2013 07.08.2013 ZSE a.s., Bratislava 70
Služby na doméne 07/13 08.08.2013 Maurit s.r.o., Dubnica nV. 30
Oprava VO 14.08.2013 Ľ.Šedivý-ŠEDO, Tr. Turná 366
Krytina OcÚ- MŠ 14.08.2013 Blachotrapez, Tvrdošín 86
Služby mobilnej siete 08/13 20.08.2013 Slovak Telekom, Bratislava 30
Práca plošiny pri oprave VO 21.08.2013 Mojmír Kurajda-MOD, Trenčín 150
Služby mobilnej siete 08/13 30.08.2013 Slovak Telekom, Bratislava 11
vedenie účtovníctva 08/2013 04.09.2013 Oľga Petrová - AMID, Trenčín 250
Zálohe EE OcÚ 09/2013 06.09.2013 ZSE a.s., Bratislava 707
Zálohe EE ČOV 09/2013 06.09.2013 ZSE a.s., Bratislava 70
služby pevnej siete 08/13 09.09.2013 Slovak Telekom, Bratislava 27
Vývoz KO 08/13 09.09.2013 Marius Pedersen, Trenčín 294
Zneškodnenie KO 08/13 09.09.2013 Marius Pedersen, Trenčín 180
MIS infor. systém 09/13 10.09.2013 SWAN a.s., Bratislava 60
Služby na doméne 08/13 12.09.2013 Maurit s.r.o., Dubnica nV. 30
Služby mobilnej siete 09/13 23.09.2013 Slovak Telekom, Bratislava 38
Služby mobilnej siete 09/13 30.09.2013 Slovak Telekom, Bratislava 11
Systémová podpora URBIS 01.10.2013 MADE s.r.o., BB 37
vedenie účtovníctva 09/2013 04.10.2013 Oľga Petrová - AMID, Trenčín 250
Zálohe EE OcÚ 10/2013 04.10.2013 ZSE a.s., Bratislava 707
Zálohe EE ČOV 10/2013 04.10.2013 ZSE a.s., Bratislava 70
Služby na doméne 09/13 08.10.2013 Maurit s.r.o., Dubnica nV. 30
Čistenie a revízia komínov 08.10.2013 Kominárstvo OCET- Nové Mesto n V. 64
MIS infor. systém 10/13 09.10.2013 SWAN a.s., Bratislava 60
Zneškodnenie KO 09/13 10.10.2013 Marius Pedersen, Trenčín 180
Vývoz KO 09/13 10.10.2013 Marius Pedersen, Trenčín 294
Publikácia odpadové hospodárstvo 16.10.2013 Nakladateľstvo FORUM, Bratislava 76
Služby mobilnej siete10/13 21.10.2013 Slovak Telekom, Bratislava 32
Správa bytovky 07-09/2013 25.10.2013 BYTOS, Trenčín 286
Podpora www stránky - zápis 25.10.2013 BISNODE Slovensko, Trenčín 162
služby pevnej siete 09/13 28.10.2013 Slovak Telekom, Bratislava 28
Služby mobilnej siete10/13 30.10.2013 Slovak Telekom, Bratislava 11
Nastavenie ABO výpisov-vzdial.prístup 30.10.2013 SH systém, Trenčín 13
Zálohe EE ČOV 11/2013 06.11.2013 ZSE a.s., Bratislava 70
Zálohe EE OcÚ 11/2013 06.11.2013 ZSE a.s., Bratislava 707
Nákup stoličky OcÚ 06.11.2013 MIL systém, Bratislava 576
nákup tašky - dôchodci 07.11.2013 LIM PO, Prešov 139
vedenie účtovníctva 10/2013 07.11.2013 Oľga Petrová - AMID, Trenčín 250
služby pevnej siete 10/13 07.11.2013 Slovak Telekom, Bratislava 28
Vývoz KO 10/13 11.11.2013 Marius Pedersen, Trenčín 294
Zneškodnenie KO 11/13 11.11.2013 Marius Pedersen, Trenčín 167
MIS infor. systém 11/13 11.11.2013 SWAN a.s., Bratislava 60
Služby na doméne 10/13 11.11.2013 Maurit s.r.o., Dubnica nV. 30
Nákup stravné lístky IV.Q 14.11.2013 Vaša Slovensko, Bratislava 192
Služby mobilnej siete11/13 19.11.2013 Slovak Telekom, Bratislava 28
Dopravné zrkadlo, značka zákaz zastavenia 26.11.2013 GETOS s.r.o., Trenčín 428
Služby mobilnej siete11/13 26.11.2013 Slovak Telekom, Bratislava 11
Tabuľka OcÚ, osadenie 28.11.2013 GETOS s.r.o., Trenčín 50
predplatné Obecné noviny r.2014 02.12.2013 IMPROST s.r.o., Bratislava 52
Reklama na internete - r. 2014 02.12.2013 Profesionálny register, Bratislava 240
vedenie účtovníctva 11/2013 02.12.2013 Oľga Petrová - AMID, Trenčín 250
Inštalácia Mzdy - vzdial.prístup 03.12.2013 Topset, s.r.o., Stupava 12
Účtovný audit r. 2012 05.12.2013 Ing. Eva Ďuržová, Trenčín 500
Služby na doméne 11/13 06.12.2013 Maurit s.r.o., Dubnica nV. 30
služby pevnej siete 11/13 09.12.2013 Slovak Telekom, Bratislava 30
Vývoz KO 11/13 09.12.2013 Marius Pedersen, Trenčín 294
Zneškodnenie KO 11/13 09.12.2013 Marius Pedersen, Trenčín 176
MIS infor. systém 12/13 11.12.2013 SWAN a.s., Bratislava 60
Služby mobilnej siete 12/13 18.12.2013 Slovak Telekom, Bratislava 31
Správa bytovky 10-12/2013 20.12.2013 BYTOS, Trenčín 286
vedenie účtovníctva 12/2013 02.01.2014 Oľga Petrová - AMID, Trenčín 250
Služby mobilnej siete 12/13 02.01.2014 Slovak Telekom, Bratislava 11
vyúčtovacia faktúra r.2013 Dom smútku 03.01.2014 ZSE a.s., Bratislava -1
vyúčtovacia faktúra r.2013 OcÚ,KD,VO 03.01.2014 ZSE a.s., Bratislava -360
vyúčtovacia faktúra r.2013 ČOV, SP 03.01.2014 ZSE a.s., Bratislava 71
služby pevnej siete 12/13 07.01.2014 Slovak Telekom, Bratislava 28
Aktualizácia programu WinCity mzdy r.2014 13.01.2014 Topset, s.r.o., Stupava 4
Služby na doméne 12/13 13.01.2014 Maurit s.r.o., Dubnica nV. 30
Vývoz KO 12/13 14.01.2014 Marius Pedersen, Trenčín 294
Zneškodnenie KO 12/13 14.01.2014 Marius Pedersen, Trenčín 256