KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Združenia, kluby > Združenie urbárskej a pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Krivosúd-Bodovka

Združenie urbárskej a pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Krivosúd-Bodovka

Predaj štrku          -   98,- Sk/t  vrátane  DPH
                            -    výdaj štrku každý štvrtok,  prípadne dohodou
                            -    možnosť zabezpečenia nakladania
                            -    0902 861 443
                                  0905 161 698

Lov rýb                -    začiatok lovu rýb na zemníku Bodovka -
08.05.2008
                            -    možnosť lovenia rýb :
                                      štvrtok, piatok, sobota, nedeľa :
od  7,00 do 19,00 hod.
                            -    cena povolenky :  250,00 Sk
                                      1 ks ušľachtilej ryby  +  5 kg bielej  ryby
                            -    predaj povoleniek:
                                      Hrušovský Luboš
                                      0902 861 443                   

Kontakt:

Pavol Rozvadský - predseda
0902 320 213
e-mail: zuapskr.bodovka@centrum.sk