KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Úradná tabuľa > Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Dátum: 20.09.2018
Na stiahnutie: zoznam_zaregistrovan_ch_kandid_tov___starosta_obce.pdf (0 kb)

   ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby starostu obce

Krivosúd- Bodovka

 

Obec Krivosúd- Bodovka  uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce :

 

 

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

1. Michal Bláha, 36 rokov, živnostník, Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko

2. Richard Kubáň, 49 rokov, obchodný zástupca, nezávislý kandidát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Krivosúde- Bodovke

Dátum:

20.09.2018

   

 

podpis

odtlačok pečiatky obce

 

 2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.