KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Úradná tabuľa > Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Dátum: 20.09.2018
Na stiahnutie: zoznam_zaregistrovan_ch_kandidatov___poslanci.pdf (0 kb)

  ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Krivosúde-Bodovke

Obec Krivosúd- Bodovka  uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

1. Roman Fiala, 36 rokov, štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

2. Ivana Gáborová, 48 rokov, obsluha čerpacej stanice, nezávislá kandidátka

3. Richard Kubáň, 49 rokov, obchodný zástupca, nezávislý kandidát

4. Miloš Marko, 44 rokov, mechanik,  nezávislý kandidát

5. Oľga Marková, 41 rokov, referent obecného úradu, nezávislá kandidátka

6. Milan Rozvadský, 41 rokov, živnostník, SMER- sociálna demokracia

7. Miroslav Zahumenský, Mgr., 48 rokov, psychológ, nezávislý kandidát

 

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Krivosúde- Bodovke

Dátum:

20.09.2018

   

podpis

odtlačok pečiatky obce

 2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.