KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Úradná tabuľa > Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Dátum: 27.10.2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Obstarávateľ: Obec Krivosúd-Bodovka;

Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti priestorov prízemia obecného úradu v Krivosúd Bodovke;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia(zníženie energetickej náročnosti) prízemia budovy obecného úradu s využitím OZE v obci Krivosúd-Bodovka. Druh a množstvo prác sú presne popísané vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii (Príloha č.1).;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/180-2c812b93d4/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 15.11.2017, 10:00 hod.