KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Úradná tabuľa > Úroveň vytriedenia KO za rok 2018

Úroveň vytriedenia KO za rok 2018

Dátum: 26.02.2019
Na stiahnutie: doc03741820190226101300.pdf (0 kb)

Vzhľadom na to, že obec má povinnosť uverejniť informáciu o úrovni vytriedenia KO za predchádzajúci kalendárny rok a vzhľadom na to , že od 01.01.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie  odpadov a nariadenie vlády SR č.330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a stanovuje prerozdelenie príjmov z poplatkov, uverejňujeme dané údaje a údaje o množstvách a druhu odpadu v našej obci za rok 2018.