KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Úradná tabuľa > Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Dátum: 03.12.2014
Na stiahnutie: info_na_www_o_projekte___krivos_d_bodovka.pdf (0 kb)

Obec Krivosúd-Bodovka zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,

Prioritná Os: 2 - Energetika                          

Opatrenie: 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Krivosúd-Bodovka

 Popis projektu: Obec Krivosúd-Bodovka zrealizovala projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bolo vymenených 56 svietidiel a osadených 50 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 6 078,8 kWh/rok.

Miesto realizácie projektu: Krivosúd-Bodovka

Výška poskytnutého príspevku: 132 839,43  €

Dátum začatia realizácie projektu: 01.07.2010

Dátum skončenia realizácie projektu: 28.06.2012

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk

Internetová stránka operačného programu: http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--zakladne-dokumenty--6349/128034s

Tento projekt je financovaný Európskou úniou z ERDF
"Investícia do Vašej budúcnosti"

Pozrite si fotografie tu.

 
eu