KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Oznámenie o začatí územného konania "predĺženie verejného vodovodu" 13.11.2019
Voľby do NR SR 2020 -informácia pre voliča 05.11.2019
VZN č. 2/2019 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 04.11.2019
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd- Bodovka" 23.10.2019
Zmeny a doplnky ÚPN č. 2 Obce Trenčianske Stankovce 23.10.2019
Návrh VZN č.2/2019 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobea výške úhrad za sociálne služby 16.10.2019
Jan BERNÁTH - Oznámenie o doručení písomnosti 14.10.2019
Oznámenie o začatí konania - výrub Mesto Trenčín, ul. Hodžova ... 14.10.2019
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Selec 02.10.2019
Upovedomenie o začatí konania - výrub Mesto Trenčín, ul. Hodžova.... 25.09.2019
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru 20.08.2019
Rozhodnutie na výrub drevín_Ul.Opatovská č.49-51 Trenčín 29.07.2019
Ľuboš Dovina- Ponukové konanie na predaj nehnuteľností 26.07.2019
Rozhodnutie na výrub drevín_Ul.Kubranská - pohrebisko Trenčín 26.07.2019
Návrh Dodatku č. 1 k smernici starostu obce 01/2016 o Registratúrnom poriadku 17.07.2019
Oznámenie o začatí konania - výrub Mesto Trenčín, ul. Opatovská.... 15.07.2019
Oznámenie o začatí konania- výrub Mesto Trenčín- Pohrebisko Kubranská 14.07.2019
Rozhodnutie na výrub drevín_Dukl.hrdinov Trenčín 10.06.2019
Rozhodnutie na výrub drevín_ZS Dlhé Hony Trenčín 10.06.2019
Rozhodnutie na výrub drevín_Ul.Šafárikova ... Trenčín 10.06.2019
Rozhodnutie na výrub drevín_Ul.Opatovská... Trenčín 10.06.2019
Rozhodnutie na výrub drevín_Ul.Dlhé Hony č.8 ...Trenčín 10.06.2019
Rozhodnutie na výrub drevín_ZS Dlhé Hony Trenčín 10.06.2019
Rozhodnutie na výrub drevín_Ul.Gen.Svobodu, Saratovská Trenčín 10.06.2019
Rozhodnutie na výrub drevín_Ul.Halalovka Trenčín 10.06.2019
Rozhodnutie - výrub Ul.Gen.Svodu - Country 10.06.2019
Rozhodnutie na výrub drevín_Ul.Puškinova Trenčín 10.06.2019
Výsledky volieb do Europarlamentu 2019 27.05.2019
Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Trenčianske Stankovce 22.05.2019
Žiadosť o výrub - Ul.Puškonova Trenčín - upovedomenie 13.05.2019
Odvoz PVC a KO máj 2019 30.04.2019
Rozhodnutie na výrub_ul.Šafárikova Trenčín 26.04.2019
Rozhodnutie na výrub_ul. Považská 25.04.2019
Rozhodnutie na výrub_ul. Saratovská Trenčín 25.04.2019
Rozhodnutie na výrub drevín_ul. Mládežnícka Trenčín 25.04.2019
Rozhodnutie na výrub drevín_ul.Soblahovská Trenčín 25.04.2019
Rozhodnutie na výrub drevín_Orechové Trenčín 25.04.2019
Rozhodnutie na výrub drevín_Trenčín-Kubra 25.04.2019
Prerušenie distribúcie elektriny 17.04.2019
Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do EP 05.04.2019
Odvoz PVC a KO apríl 2019 27.03.2019
Výrub - rozhodnutie TN ul.Liptovská 20.03.2019
Výrub - rozhodnutie TN Na Dolinách 20.03.2019
VOĽBY do EP - určenie zapisovateľa a adresy na doručenie oznámenia 19.03.2019
Výkup papiera 11.03.2019
Odvoz PVC a KO marec 2019 26.02.2019
Úroveň vytriedenia KO za rok 2018 26.02.2019
Zoznam kandidátov pre Voľby prezidenta SR 26.02.2019
Oznámenie - súhlas na výrub drevín- Trenčín, ul. Na Dolinách 20.02.2019
Oznámenie - súhlas na výrub drevín- Trenčín, ul. Liptovská... 20.02.2019
Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce 11.02.2019
Jarné upratovanie v obci 11.02.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania - Mgr.Lenka Marková 07.02.2019
Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu 04.02.2019
VOĽBY do EP- Informácia pre voliča 04.02.2019
Čistenie a kontrola komínov 01.02.2019
Odvoz PVC a KO február 2019 31.01.2019
Návrh VZN č.1/2019 30.01.2019
Delegovanie do okrskovej volebnej komisie 30.01.2019
Vybavenie voličského preukazu 30.01.2019
Voľby prezidenta SR- zapisovateľ OVK a adresa na doručenie oznámenia 25.01.2019
Voľby prezidenta SR- informácia pre voliča 11.01.2019
Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi 09.01.2019
Úradné hodiny OcÚ 04.01.2019
Odvoz PVC odpadu január 2019 19.12.2018
Obecné potraviny počas sviatkov 12.12.2018
Nahlásenie chovu ošípaných 05.12.2018
Odvoz PVC odpadu 31.10.2018
Výkup papiera 25.10.2018
Dovolenka 25.10.2018
Odvoz PVC odpadu 26.09.2018
Čistenie a kontrola komínov 26.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce 20.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva 20.09.2018
Skončenie vyvlastňovacieho konania 04.09.2018
Odvoz PVC odpadu 27.08.2018
Voľby 2018 - zapisovateľ MVK a adresa na doručenie oznámenia 27.08.2018
Vodovod - upozornenie 14.08.2018
Voľby 2018 - Počet volebných obvodov a počet poslancov 13.08.2018
Zverejnenie počtu obyvateľov 13.08.2018
Odvoz PVC odpadu 30.07.2018
Rozhodnutie na výrub drevín_Ul.Opatovská č.49-51 Trenčín 26.07.2018
Výkup papiera 11.07.2018
Dr. Mikušová - dovolenka 11.07.2018
Zabezpečenie predaja potravín 11.07.2018
Voľby do samosprávy obcí 2018 - informácia pre voliča 11.07.2018
Odvoz PVC odpadu 25.06.2018
VZN 02_2018 22.06.2018
Odvoz PVC odpadu 29.05.2018
Očkovanie psov 18.05.2018
Odvoz PVC odpadu 02.05.2018
Verejná vyhláška - vyvlastňovacie konanie 26.04.2018
Jarné upratovanie 03.04.2018
Odvoz PVC odpadu 26.03.2018
Odvoz PVC odpadu 27.02.2018
Čistenie komínov 27.02.2018
Odvoz PVC odpadu 30.01.2018
Výkup papiera 23.01.2018
Odvoz PVC odpadu 02.01.2018
Odvoz PVC odpadu 31.10.2017
Výzva na predkladanie ponúk 27.10.2017
Odvoz PVC odpadu 28.09.2017
Veľkoobjemový odpad z domácností - oznam 28.09.2017
Seniori_informácia 27.09.2017
Čistenie komínov 19.09.2017
Výkup papiera 12.09.2017
Odvoz PVC odpadu 30.08.2017
Hodová zábava 09.09.2017 24.08.2017
Oznámenie o začatí územného konania - vodovod 10.08.2017
Výkup papiera 02.08.2017
Odvoz PVC odpadu 31.07.2017
Kalendár zberu PVC odpadu 10.07.2017
Informácia pre voliča 10.07.2017
Odvoz PVC odpadu 30.05.2017
Vakcinácia psov proti besnote 16.05.2017
Zákaz napúšťania bazénov z verejného vodovodu 16.05.2017
Čistenie komínov 15.05.2017
Odvoz PVC odpadu 03.05.2017
Odvoz PVC odpadu 30.03.2017
Prerušenie dodávky pitnej vody 27.03.2017
Odvoz PVC odpadu 21.02.2017
Prerušenie distribúcie elektriny 31.01.2017
Odvoz PVC odpadu 31.01.2017
Výkup papiera 20.01.2017
Čistenie komínov 20.01.2017
Ukončenie prevádzky potravín - náhradné zásobovanie 15.12.2016
Ponuka pracovného miesta predavačky 15.12.2016
Zbierka šatstva 11.10.2016
Pozvanka na konkurz 11.10.2016
Kurz spoločenských tancov 11.10.2016
Ponuka 2-izbového nájomného bytu 11.10.2016
Výkup papiera 10.10.2016
Ochrana lesov pred požiarmi - oznámenie 11.03.2016
Rozpočet obce na rok 2016 03.02.2016
Správa nezávislého audítora 17.12.2015
VZN 3/2015 KO a DSO NAVRH 04.12.2015
Voľby do NR SR 19.11.2015
VZN č. 2/2015 o verejnom poriadku 28.09.2015
VZN č. 1/2015 povodňový plán - NÁVRH 07.04.2015
Sprava auditora 11.12.2014
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 03.12.2014
VZN 2/2014 prevadzkovy poriadok pohrebiska 04.11.2014
VZN 3/2014 miestne dane a poplatky 29.10.2014
návrh VZN o chove vodení a držaní psov 13.02.2013
Návrh rozpočtu obce na roky 2011-2013 18.02.2011
Uznesenie č.1 09.01.2011
Verejná vyhláška PHO 30.09.2009
Požiarny poriadok - návrh VZN 24.05.2007
Zaburinenie pozemkov - upozornenie 18.04.2007
Výsledky volieb 28.11.2006
Upozornenie na Nariadenie vlády č.418/2006 04.08.2006