KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dôležité tel. čísla > Orgány verejnej správy

Orgány verejnej správy

Daňový úrad v Trenčíne
032/657 4111

Okresný úrad Trenčín, odbor katastrálny
032/652 21 11

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a UP
032/743 54 15

Krajský súd v Trenčíne
032/657 28 11

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
032/743 46 20

Okresný úrad Trenčín, odbor pozemkový a lesný
032/658 23 45

Okresný súd v Trenčíne
032/656 11 11

Region. úrad verejného zdravotníctva
032/650 95 11

Regionálna veterinárna a potr. správa
032/652 21 23

Slovenský pozemkový fond v Trenčíne
032/743 73 17

Správa katastra Trenčín
032/652 33 51

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín
032/65 772 20