KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dôležité tel. čísla > Orgány verejnej správy

Orgány verejnej správy

Daňový úrad v Trenčíne
032/657 4111

Správa katastra Trenčín
032/652 33 51

Slovenský pozemkový fond v Trenčíne
032/743 73 17

Regionálna veterinárna a potr. správa
032/652 21 23

Region. úrad verejného zdravotníctva
032/650 95 11

Okresný súd v Trenčíne
032/656 11 11

Obvodný pozemkový úrad
032/658 23 45

Obvodný lesný úrad v Trenčíne
032/652 49 70

Obvodný úrad životného prostredia
032/743 46 20

Krajský súd v Trenčíne
032/657 28 11

Krajský stavebný úrad
032/743 54 15

Krajský pozemnkový úrad
032/652 21 11

Krajský lesný úrad
032/658 23 39

Krajský úrad v Trenčíne
032/741 11 11

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín
032/65 772 20