KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Poskytovanie informácií > Spôsob úhrady

Spôsob úhrady

1. V hotovosti v pokladni Obecného úradu v Krivosúde-Bodovke

2. Poštovou poukážkou.

3. Bezhotovostným prevodom na účet v banke.