KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Poskytovanie informácií > Postup obce pri vybavovaní žiadostí

Postup obce pri vybavovaní žiadostí

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať 

Sprístupnenie informácií na žiadosť: