KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Obecné noviny

Obecné noviny

Bodovské noviny vychádzajú spravidla 2x ročne.
Vydáva ich Obec Krivosúd-Bodovka pre občanov zdarma.
 
Adresa redakcie a inzertného oddelenia:
Oľga Marková
Obecný úrad Krivosúd-Bodovka 88
913 11Trenč .Stankovce

032/64 96793
e-mail: obec@krivosud-bodovka.sk
 
Vedúci redaktor:
Ing.Vladimír Kmeťo
tel. 0903 468 894
e-mail: kmeto@krivosud-bodovka.sk

Grafická úprava:
TNOS Trenčín

Redakčná rada:
Ing. Miroslav Kamaráš, Ing. Viliam Záhumenský, Ivana Gáborová, Oľga Marková
 
Distribúcia Obecný úrad Krivosúd-Bodovka , náklad 150 ks ako nepredajne.
 
Inzercia:
Riadková inzercia pre fyzické osoby, firmy a organizácie 0,2 - Eur / slovo.
 
Celostránková inzercia: 50,- Eur
Polostránková inzercia: 30,- Eur
Štvrťstrana: 20,- Eur

Internetová verzia novín