KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Obecné noviny

Obecné noviny

Bodovské noviny vychádzajú spravidla 1 2x ročne.
Vydáva ich Obec Krivosúd-Bodovka pre občanov zdarma.
 
Adresa redakcie a inzertného oddelenia: 
Obecný úrad Krivosúd-Bodovka 88
913 11Trenč. Stankovce

032/64 96793
e-mail: mailto:%20tmakova@dubnica.sk
 
Zodpovedný redaktor:
Ing.Vladimír Kmeťo
tel. 0903 468 894
e-mail: mailto:%20l.r.hvozdara@dubnica.sk

Grafická úprava:
INVITY s.r.o.

Redakčná rada: 

 
Distribúcia Obecný úrad Krivosúd-Bodovka , náklad 150 ks ako nepredajne.
 
Tlač: Leoprint Trenčín
Riadková inzercia pre fyzické osoby, firmy a organizácie 0,2 - Eur / slovo.
 

CENA INZERCIE
Celostránková inzercia: 50,- Eur
Polostránková inzercia: 30,- Eur
Štvrťstrana: 20,- Eur

Internetová verzia novín