KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dokumenty, vyhlášky > Všeobecne záväzné nariadenia > VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku ...

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku ...

Dátum: 02.11.2007
Stav: platný
Na stiahnutie: vzn03_07_web_2prilohy_1.pdf (0 kb)

VZN č.03/2007o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.