KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dokumenty, vyhlášky > Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Stav
zmena
Dodatok č.1 k VZN č.2/2004 o odpadoch účinný
Dodatok č.1 k VzN o odpadoch platný
VZN 1/2013 chov psov platný
VZN 1/2015 povodnovy plan platný
VZN 2/2014 prevadzkovy poriadok pohrebiska platný
VZN 2/2015 verejný poriadok účinný
VZN 3/2014 DzN, KO a DSO platný
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku ... platný
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO návrh
VZN o niektorých podmienkach držania psov účinný
VZN č.2/2004 o odpadoch účinný
VzN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za odpad č. 2 platný
dodatok 1_2013 k VZN 2_2012 platný