KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dokumenty, vyhlášky > Tlačivá >

Tlačivo na laborat. vyšetrenie vzorky

Dátum: 03.02.2007
Stav: platný
Na stiahnutie: trichinelatlacivo.doc (33 kb)

Príloha 1

 Sprievodný doklad  na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej zabíjačky
na Trichinella

Chovateľ - vlastník
(meno a priezvisko)
 
obec, PSČKrivosúd-Bodovka , 913 11
ulica, č.číslo domu: .............
okresTrenčín
 Dátum zabitia: ............................       počet zabitých zvierat  :...
Požadované vyšetrenia:
Parazitologické, Trichinella              
metóda podľa
Nariadenia komisie (ES) č.2075/2005 z 5. decembra 2005
Ak je ošípaná označená (napr. tetovanie, ušné číslo), uveďte číslo: ...
Telefónne číslo chovateľa pre prípad nutnosti bezodkladného nahlásenia laboratórneho vyšetrenia s nálezom trichinel: .......................

                                                                              

......................................................................

podpis chovateľa,
u ktorého sa vykonáva domáca zabíjačka

Upozornenie pre chovateľa:
            V prípade, že nebude výsledok vyšetrenia trichinely oznámený chovateľovi do troch pracovných
dní od doručenia vzorky na zberné miesto, považuje sa výsledok vyšetrenia za negatívny
(bez nálezu trichinel).

Účtujte:  faktúrou na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR