KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Dokumenty, vyhlášky > Rozhodnutia >

Rozhodnutie starostu obce č.01/2006

Dátum: 10.09.2006
Stav: zmena
Na stiahnutie: rozhodnutie_01_2006.pdf (39 kb)

R OZ H OD N UT IE
starostu obce Krivosúd-Bodovka č.  01/ 2006,
k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 2. decembra 2006

 

Schválil:                                                                                  Ing. Vladimír Kmeťo
                                                                                              starosta obce

Vypracovala:                                                                          Olga Marková
                                                                                              referentka OcÚ

Účinnosť:                                                                               07.09.2006

 

     Z dôvodu riadneho organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 2.decembra  2006:

1. menujem

v súlade s § 11a ods.2 písm. c)  zákona č. 346/1990 Zb. ovoľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zapisovateľa miestnej volebnej komisie :

Oľga Marková - referentka na obecnom úrade

2. určujem

v súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov  jeden volebný okrsok a volebnú miestnosť určujem kultúrny dom.

3. schvaľujem

Harmonogram zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí podľa rozhodnutia.

 

Ing. Vladimír Kmeťo - starosta obce