KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Aktuality

Aktuality

22.02.2018 Fašiangy v obci

Fašiangy sa začínajú deň po Troch kráľoch 7. januára a končia sa pohyblivým utorkom pred Popolcovou alebo tzv. škaredou stredou, ktorá v roku 2018 pripadla na 14. februára. Sú obdobím jedla a zábavy. Korene fašiangových ....

02.01.2018 Termíny zberu PVC odpadu

Termíny zberu PVC odpadu na rok 2018

06.11.2017 Výsledky volieb 4.11.2017 do TSK v obci

Výsledky volieb do TSK 4.11.2017 v našej obci

Počet voličov zapísaných v zozname             286

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní    114   /39,8%/

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu TSK    106

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby poslancov TSK    111

pokračovanie...

10.07.2017 Termíny zberu PVC odpadu

Termíny zberu PVC odpadu na 2.polrok 2017

02.04.2017 Odstránenie poruchy vodovodu

Obecný úrad, ako správca verejného vodovodu v obci oznamuje odberateľom vody, že porucha na trase vodovodu bola opravená avšak vzhľadom na slabý prítok vody do vodojemu žiada občanov, aby naďalej používali vodu šetrne a zbytočne ňou neplytvali. Prípadné napúšťanie malých bazénov je zakázané až do odvolania.

Obecný úrad v súčasnosti zabezpečuje projektovú dokumentáciu na posilnenie vodného zdroja na zásobenie pitnou vodou z vŕtanej studne hĺbky 90 m, ktorá je vo vlastníctve obce.

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >|