KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Aktuality > Výsledky hlasovania v referende

Výsledky hlasovania v referende

Dňa 7.februára 2015 sa konalo  ôsme všeľudové hlasovanie od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. V referende iniciovanom Alianciou za rodinu sa mohli občania vyjadriť k trom otázkam:

1.     Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2.     Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3.     Súhlasíte s tým, aby školy nemohli  vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

V našej obci boli nasledovné výsledky hlasovania:

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku                                      273

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky                 27

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov                                                        27

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov                                          27

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov                                      0

Otázka                        Počet hlasov „ANO“             Počet hlasov „NIE“

1                                 21                                           6

2                                 19                                           7

3                                 19                                           7

Referendum bolo neplatné, pretože sa ho nezúčastnilo 50 %  oprávnených občanov, ale iba niečo cez 21%.