KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Aktuality > Rekonštrukcia domu smútku

Rekonštrukcia domu smútku

Projekt rekonštrukcie domu smútku vypracoval Keraming a.s. Trenčín.Účelom stavby je vytvoriť prestrešenie plochy pre pohrebné obrady v dome smútku. Cieľom bolo vytvoriť maximálnu krytú plochu chránenú pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, ktorá by zabezpečila dôstojné podmienky pre účastníkov pohrebných obradov.

Architektonické riešenie je zamerané na účelnosť a konštrukčnú a finančnú nenáročnosť stavby. Stavbu realizuje MOPOS s.r.o Krivosúd-Bodovka. Objekt je založený na betónových základových pätkách a železobetónových monolotických stĺpikoch, vystužených v súlade so statickým posudkom. Do nich budú vložené nosné drevené stĺpy, na ktorých budú uchytené jednotlivé väznice a krokvy so sedlovým štýlom. Preto bude potrebné sanovať časť existujúcej strechy - atyky - bez vyraznejších stavebných zásahov do objektu.

Krov bude pokrytý tmavohnedou stršnou krytinou typu BRAMAC a podhľady budú podbyté tatranským obkladom prírodnej farby. Steny existujúceho objektu budú omietnuté vonkajšou omietkou hladkou bielou. Ukončenie prác je plánované na september 2006.

Rekonštrukciou domu smútku sa vytvoria kultúrne a dôstojné podmienky pre účastníkov pohrebných obradov a samotná budova bude patriť k novým dominantám obce.