KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Aktuality > Na Čerešňových slávnostiach sa bude aj súťažiť

Na Čerešňových slávnostiach sa bude aj súťažiť

Obecný úrad v Krivosúde-Bodovke organizuje v sobotu 22. júna, Čerešňové slávnosti. Program slávností začne o 13.00 hodv kultúrnom dome  súťažou v pečení tradičných čerešňových koláčov a výrobkov z čerešní. Súťažiť sa bude.... o : najlepšítradičný koláč, najlepší netradičný dezert a najzaujímavejší čerešňový produkt.
Súťaž bude vyhodnocovať komisia na čele s finalistkou kuchárskej súťaže MasterSchev Česko-Slovenka  MichaelouKrálikovou.
Súčasťou akcie bude aj kuchárska šou Michaely Králikovej s autogramiádou jej novej kuchárskej knihy, ktorú si môžete priamo na mieste zakúpiť.
Slávnosti budú pokračovať od 15.00 hod v kultúrno-športovom areáli obce vystúpeniami detských folklórnych súborov z Kálnice, Tr. Stankoviec a poriadajúcej obce.
Od 16.00 hod bude nasledovať spievanie „ovocných“ pesničiek v podaní detí z Beckova, Tr.Stankoviec a detí z Krivosúdu-Bodovky.
O 17.00 hod. začnú oficiálne majstrovstvá Slovenska v pľuvaní čerešňových kôstok do diaľky, priamo v kultúrno-športovom areáli obce. Súťaž bude oficiálne registrovaná komisárom a zverejnená v knihe slovenských rekordov.
Do súťaží v pečení koláčov a pľuvaní kôstok sa môžu prihlásiť občania, ktorí dovršili 18 rokov. Termín prihlášok je do piatka 21.júna.

Podmienky súťaže:

Súťaž o najlepší tradičný koláč, súťaž o najlepší netradičný dezert, súťaž o najzaujímavejší čerešňový produkt

Súťaž bude prebiehať v miestnom kultúrnom dome od 13.00 hod.
1.  do súťaže sa môžu prihlásiť súťažiaci, ktorí dovŕšili 18 rokov.

Prihlasovacie údaje: meno, priezvisko, bydlisko, druh súťaže
Doplňujúce údaje: názov výrobku, zoznam ingrediencií, jednoduchý postup

2.   Uvedené údaje doručiť na obecný úrad Krivosúd-Bodovka  do 19.06.2013 do 14.00 h.

( e-mail: obec@krivosud-bodovka.sk ,  tel. č.: 032/ 64 967 93, mobil 0903 468894,  písomnou formou: Obecný úrad Krivosúd-Bodovka č. 88, 913 11 Trenč. Stankovce,  alebo osobne na obecnom úrade v úradných hodinách)

3.   Súťažiaci môže prezentovať z každej kategórie maximálne jeden

výrobok, nie je podmienkou zapojenie sa do všetkých kategórií.

4.   Zhotovené výrobky treba priniesť:
              - do kultúrneho domu 22.06.2013 od 10.00 do 12.00 hod.
              - naporciované  na vhodných podnosoch na prezentovanie a na  

               ochutnanie v minimálnom počte 20 kusov /koláče, dezerty/.

4.   Súťažiaci bude svoj výrobok prezentovať sám v čase od 13.00 – 14.00

hod. pred komisiou a návštevníkmi.

5.   Po ukončení súťaže výrobky zostávajú usporiadateľom a budú ponúknuté

na ochutnávku návštevníkom.

6.   Prihlásením do súťaže, súťažiaci súhlasí so zverejnením osobných údajov

podľa zákona  č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov

Súťažiaci budú ohodnotení peknými cenami.

 

Majstrovstvá Slovenska v pľuvaní čerešňových kôstok  na diaľku

Podmienky súťaže:

1.  Do súťaže sa môžu prihlásiť súťažiaci, ktorí  dovŕšil 18 rokov
Prihlasovacie údaje: meno, priezvisko, bydlisko, počet pokusov

2.  Termín prihlásenia: do 21.06.2013 do 18.00 hod. e-mailom obec@krivosud-bodovka.sk,  tel. č.: 032/ 64 967 93, mobil 0903 894 468 alebo osobne na obecnom úrade v úradných hodinách)

3.  Štartovné : jeden pokus 0,50 € (maximálne 6 pokusov) uhradí prihlásený účastník v deň súťaže na mieste najneskoršie 1 hod pred súťažou alebo pri prihlasovaní osobne na OcÚ

4.  Čerešne, z ktorých si každý sám vytvorí kôstku, dostane súťažiaci v priebehu súťaže

5.  Poradie súťažiacich bude určené podľa prihlásenia / možnosť rozdelenia/

6. Súťažiaci súťažia na vlastné riziko

7.  Prihlásením do súťaže, súťažiaci súhlasí so zverejnením osobných údajov podľa
zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov

7.  Zmeny podmienok súťaže vyhradené

Víťaz obdrží okrem pohára a ceny aj oficiálny Certifikát Slovenského rekordu a bude zapísaný do knihy Slovenských rekordov