KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Aktuality > Konalo sa ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Konalo sa ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pondelok 10. decembra 2018 sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti obecného úradu  v Krivosúde-Bodovke ustanovujúce zasadnutie nového obecného zastupiteľstva obce Krivosúd-Bodovka, ktorým sa oficiálne začalo funkčné obdobie samosprávy pre roky 2018 – 2022.
Po odznení štátnej hymny otvoril rokovanie odstupujúci starosta obce Ing. Vladimír Kmeťo, ktorý privítal novozvolených poslancov a hostí. 
Program rokovania bol rozdelený na slávnostnú a pracovnú časť. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce prítomným oznámila predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Lucia Talianová.  Novozvolený starosta Richard Kubáň a  novozvolení  poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a prevzali si osvedčenia o zvolení. Odstupujúci starosta Ing. Vladimír Kmeťo, ktorý už vo voľbách nekandidoval,  odovzdal svoju funkciu novozvolenému starostovi Richardovi Kubáňovi po 24 rokoch.
Podľa slov Richarda Kubáňa , ktoré predniesol v slávnostnom príhovore, preberá obec v dobrom stave, za čo sa poďakoval doterajšiemu starostovi a poslancom . Dôležité pre neho zostáva pokračovanie v dobrej spolupráci poslancov ako aj dôvera obyvateľov obce.
V pracovnej časti poslanci schválili pracovné komisie ako aj zástupcu starostu obce Mgr. Miroslava Zahumenského, ktorého si navrhol starosta.
Ten bol aj v zmysle zákona o obecnom zriadení poverený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci Roman Fiala, Milan Rozvadský, Ivana Gáborová a Miloš Marko sa stali predsedami jednotlivých schválených komisií.