KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Aktuality > Deň matiek

Deň matiek

Druhá májová nedeľa je venovaná sviatku všetkých matiek. Tento staronový sviatok sa každoročne oslavuje aj v našej obci.  ZPOZ pri obecnom úrade zorganizoval  v nedeľu 8. mája kultúrny program, venovaný všetkým mamičkám a babičkám v obci.
Pekné sviatočné popoludnie prispelo k slušnej návšteve tohto podujatia. Na úvod prítomných upútal svojim prejavom Urban Záhumenský rezkou ľudovou piesňou. Po privítaní matiek a úvodnej básni predniesol krátky príhovor starosta obce Ing. Vladimír Kmeťo.  Pripomenul  tradíciu slávností venovaných ženám, ktoré sa v miestnom starom kultúrnom dome konajú od nepamäti. Ibaže MDŽ vystriedal Deň matiek a z vtedajších detičiek sa stali mamičky i babičky.
Na záver príhovoru starosta poprial všetkým mamičkám a babičkám, aby mali zo svojich detí  a vnúčat vždy len  radosť.

V kultúrnom programe najmenšie detičky pre nich uvili kyticu uvitú z piesní a básní. Napriek tomu, že niektoré vystupovali po prvý raz, viedli si výborne.
V druhej časti sa staršie deti  predviedli v tradičnej divadelnej scénke zo života v našej obci. V tomto roku to bola scénka s názvom Bodovská Profi farma.

Záverečnou piesňou pribrali do deja nielen najmenšie deti, ale do tanca sa zapojili aj so svojimi mamami.
Veľký potlesk bol dostatočnou odmenou pre všetky vystupujúce deti, ktoré predviedli, ako ľúbia svoje mamy.  

Vďaka patrí aj Ivanke Gáborovej a Olinke Markovej zato, že s detmi pripravili takýto program.

Pozrite si foto z podujatia.