KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Ako vybaviť > Nehnuteľný majetok > Súpisné čísla

Súpisné čísla

Evidenciu súpisných a orientačných čísiel vedie OcÚ.

Žiadosť stavebníka o určenie súpisného a orientačného čísla si môžete vyzdvihnúť u referenta.

V zmysle § 7 ods.1 zák.č. 31/2003 Z.z. stavebník zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady.

V zmysle § 2 ods. 2 cit. zákona tabuľka so súpisným a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňuje vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Potrebné doklady:

Údaje o stavebníkovi:

ak je stavebník fyzickou osobou:
- meno a priezvisko
- trvalý pobyt

ak je stavebník právnickou osobou:
- názov
- sídlo
- IČO

Označenie budovy:

Termín dokončenia budovy:

K vystaveniu Rozhodnutia o súpisnom a orientačnom čísle je potrebné ako prílohy doložiť fotokópie:
- doklad o vlastníctve pozemku
- kolaudačné rozhodnutie
- geometrický plán


Vybavuje: Oľga Marková
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 10 dní
Poplatky: bez poplatku