KRIVOSÚD - BODOVKA | Informačný web obce 

Vyhľadávanie

Ako vybaviť > Zabezpečovanie sociálnej pomoci > Potvrdenie k vybaveniu dôchodku

Potvrdenie k vybaveniu dôchodku

Pri vybavovaní dôchodku OcÚ vystavuje doklad o počte vychovaných detí.

Potrebné doklady:

- rodné listy detí (k nahliadnutiu).


Vybavuje: OcÚ
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku